Pääkirjoitus

Hallitus jakoi väylärahoja pidätellen – pääradan suururakka ja kaksoisraide Oulusta etelään roikkuvat ilmassa

Uuden hallituksen lisätalousarvio tuo kaivattua rahaa Oulun alueen väylätöihin.Useille keskeisen tärkeille tavoitteille palaa kuitenkin keltainen.

Uuden hallituksen lisätalousarvio tuo kaivattua rahaa Oulun alueen väylätöihin.
Uuden hallituksen lisätalousarvio tuo kaivattua rahaa Oulun alueen väylätöihin.
Kuva: Wallin Tiina

Uuden hallituksen lisätalousarvio tuo kaivattua rahaa Oulun alueen väylätöihin.

Useille keskeisen tärkeille tavoitteille palaa kuitenkin keltainen. Alueen vaikuttajien on jaksettava takoa rautaa myönteisten ratkaisujen saamiseksi.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelma lupaa tuupata liikkeelle isoja kotimaisia väylähankkeita. Eniten odotuksia ovat synnyttäneet suunnitelmat nopeuttaa yhteyksiä Helsingistä Turkuun ja Tampereelle sekä rakentaa Helsingistä uutta rataa itään.

Helsingin ja Tampereen välille suunnitelluilla muutostöillä olisi vaikutuksensa matka-aikoihin koko maan pääradalla, siis myös Helsingin ja Oulun välillä. Rahaa hallitus lupaa tähän niin kuin kahteen muuhunkin hankkeeseen ”julkisen talouden tasapainon ja menokehyksen raameissa”.

Mitä oikeasti tällä hallituskaudella nähdään, on siis avoinna. Väkisinkin kyse on useamman vaalikauden mittaisista urakoista.

Näitä päätöksiä odotellessa hallitus lupasi tiistaina lisäbudjetin kautta yhteensä 110 miljoonan euron rahoituksen useille pienemmille väyläverkon korjaus- ja kehittämistöille. Oulun seudulla päätöksiin voidaan olla osaksi tyytyväisiä, mutta parempaakin olisi mielellään kuultu. Polttavimpiin ongelmiin tuli rahoitusta, mutta monelle tulevaisuuden kannalta tärkeälle hankkeelle palaa keltainen ellei punainen.

Yksiselitteisen myönteisiä uutisia oli pari. Oulun meriväylälle luvattiin loppurahoitus. Uusittu väylä lisää Oulun sataman kilpailukykyä ja liikenteen turvallisuutta.

Hallitus myös lupasi rahoituksen Oulun ratapihan peruskorjaukseen ja turvalaitteiden asentamiseen. Kumpaankin on akuutti tarve.

Selvän pettymyksensä Oulun kaupunki toi kuitenkin keskiviikkona julki siitä, mitä jäi puuttumaan. Hallituksen päätöksiin ei sisältynyt rahoitusta Oululle asemanseudun kehittämiseen, ei laitureita eikä Oulun sataman raideyhteyksien kehittämistä eli Oritkarin kolmioraidetta.

Oulu esittää lisätalousarvioon noin 15 miljoonaa euroa lisää sekä satamaan vievän Poikkimaantien että kolmioraiteen rakentamiseksi. Kaupungin viesti on suunnattu tuoreelle ministerille Tytti Tuppuraiselle ja alueen kansanedustajille. Näille on tarjolla heti kauden aluksi vaikuttamisen paikka.

Aiheellisesti Oulu asettaa paineita myös pääradan nopeuttamiseksi. Seudun konkreettisin tarve on radalla kaksoisraide Oulun ja Limingan välille. Sen puolesta on nyt syytä takoa. Myöhemmin kaksoisraide on saatava Oulusta Ylivieskaan asti.

Optimismia pitää yllä se, että hallituksella on tahto panostaa liikenneväyliin, erityisesti rautateihin. Raideliikenteen edistäminen istuu myös Suomen ilmastotavoitteisiin.

Maakunnan eteläosissa saatettiin iloita Ylivieskan–Iisalmen radan sähköistysrahoista. Matkustajaliikenne reitillä ei ole maan vilkkainta mutta tavaraa radalla kulkee melkoisia tonnimääriä.

Hallituksen jo tekemistä väyläpäätöksistä pohjoisen kannalta kiinnostavimpiin kuuluu 10 miljoonan euron määräraha Kemistä Laurilan kautta Haaparannalle kulkevan rataosuuden sähköistämiseksi. Tulevaisuus näyttää, kuinka merkittäviä seurauksia päätöksellä on, mutta sähköistys joka tapauksessa avaa tavara- ja matkustajaliikenteelle ratayhteyden Suomesta Pohjois-Ruotsin kautta Länsi-Eurooppaan.