Hal­li­tuk­sen tuoreet pää­tök­set: Tu­ki­pa­ket­ti kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le, pi­ka­vip­pien mark­ki­noin­tia ki­ris­te­tään ja yh­tiö­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­seen jous­to­ja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi perjantaiaamun tiedotustilaisuudessa, että hallitus kieltää pikavippien suoramarkkinoinnin poikkeustilan aikana.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi perjantaiaamun tiedotustilaisuudessa, että hallitus kieltää pikavippien suoramarkkinoinnin poikkeustilan aikana. Ministerin mukaan aggressiivista markkinointia on syytä suitsia.

Lisäksi pikavippien enimmäiskorkoa alennetaan. Nykyisin se on ollut 20 prosenttia, mutta jatkossa pikavipistä saa periä enintään 10 prosenttia korkoa.

Henriksson sanoo, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa kansalaiset voivat helpommin päätyä ottamaan pikavippejä.

– Haluamme helpottaa ihmisten elämää poikkeusoloissa varmistamalla, että kuluttajaluottojen korot ovat nyt kohtuullisemmat.

Keskisuurille yrityksille tukea

Valtio aikoo käynnistää uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Tarkoitus on tukea keskisuuria yrityksiä 150 miljoonalla eurolla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että valtio on lisännyt koronakriisin aikana yrityksille suunnattuja avustuksia.

– Pankit ovat lisänneet rahoitustaan, mutta näiden toimien lisäksi tarvitaan myös pääomasijoittamista, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Keskisuurista yrityksistä on tarkoitus tukea niitä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa. Liikevaihdon pitää olla vähintään 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 50. Lisäksi yhtiön liiketoiminta on pitänyt olla kannattavaa ennen kriisiä.

Keskisuurten yritysten avustukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta tiistaista 14. huhtikuuta. Tesi julkaisee silloin tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta.

Joustoa ulosottoon ja yhtiökokouksiin

Ulosottovelallisten asemaa helpotetaan. Koronatilanteesta johtuva väliaikainen maksukyvyttömyys ei saisi johtaa välittömästi luottotietomerkintään.

Siksi hallitus valmistelee esitystä, jolla ulosottolakia sovellettaisiin nykyistä joustavammin. Se koskee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä.

– Tämä voi tarkoittaa lyhennysvapaita kuukausia, maksuaikojen myöhentämisiä tai häätöjen lykkäyksiä, Henriksson sanoi.

Laissa säädetyt yksityishenkilöiden velkojen perintäkulujen enimmäismäärät aiotaan ottaa käyttöön myös yrityslainoissa silloin, kun velallinen on pk-yritys.

Yhtiökokouksien pitämistä helpotetaan tilanteessa, jossa yli kymmenen hengen kokoukset ovat rajoitusten piirissä.

– Yhtiökokouksia voi tässä tilanteessa lykätä normaalin määräajan yli. Se mahdollistaa kokousten järjestämisen etänä ja että niissä voidaan käyttää valtuutettua. Tässäkin tarvitaan kevään aika nopea loikka digiaikaan, Henriksson sanoi.

Perjantaina kerrotut hallituksen esitykset annetaan lähiviikkoina. Muutosten on tarkoitus olla voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Yritykset hakeneet paljon tukea

Hallitus on kertonut jo aiemmin mittavista tukitoimista suomalaisille yrityksille.

Kunnat, ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille suoria yritystukia, jos yrityksen liiketoiminta on vaikeutunut koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on päättänyt tuista aiemmin osana vuoden 2020 lisätalousarviota.

Yksinyrittäjä voi hakea kunnalta tukea koronavirustilanteessa. Tukiin on varattu 100 miljoonaa euroa.

ELY-keskukset puolestaan tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Tukiin on varattu 200 miljoonaa euroa. Tukihakemuksia ely-keskuksiin oli yhden–viiden hengen yrityksistä tullut kolmen päivän aikana peräti 4 600.

Suurempia yrityksiä rahoittava Business Finland on käsitellyt 2 200 tukihakemusta, kun jonossa on 13 600 hakemusta. Jonossa olevien hakemusten summa on noin 500 miljoonaa euroa ja myönnettyjen tukien määrä 71 miljoonaa euroa. Tukiin on varattu 700 miljoonaa euroa.

Lisäksi esitetään, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo.

Finnveraan uusia työntekijöitä

Takauksia pankkilainoihin myöntävä Finnvera on maaliskuun loppuun mennessä saanut lähes 4 000 rahoitushakemusta yhteensä yli 700 miljoonan euron edestä. Hakemuksista 90 prosenttia oli maaliskuun lopussa käsitelty.

Hakijat ovat arvostelleet voimakkaasti Finnveran perimää takausprovisiota.

– Sen seurauksena takausprovisiota tiputetaan. Se on jatkossa 1,75 tai 0,95 prosenttia yrityksestä riippuen, Lintilä kertoi.

Finnveraan on myös palkattu 50 uutta työntekijää hakusumaa purkamaan.

– Kaikille palveluntarjoajille on teroitettu, että yrittäjä ohjataan paikkaan, jos hän on väärässä paikassa, Lintilä sanoi.

Uutena tukielementtinä on tulossa Teollisuussijoituksen oman pääomanehtoinen vakautusohjelma, johon on tarkoitus varata 150 miljoonaa euroa. Se koskee isoja yrityksiä.

Juttua päivitetty 3.4. kello 11.55.