Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Kaleva Mün­che­nissä: Samuel Purola myönsi, ettei ollut par­haas­sa iskussa EM-vä­li­eräs­sä – "Ka­le­van kisojen jälkeen on ollut vähän takki tyhjä"

Hal­lin­to-oi­keus: Su­si­pel­ko, kou­lu­kyy­dit tai yk­sit­täi­nen ko­ti­eläin­va­hin­ko eivät olleet pa­kot­ta­via pe­rus­tei­ta poik­keus­lu­piin

Oikeuden mukaan perusteet ovat sinänsä päteviä, mutta susien tappamisen sijaan oli muita tyydyttäviä ratkaisuja. Oikeus korostaa myös tapauskohtaista harkintaa.

Hallinto-oikeuden päätös koskee tapausta Kurikassa ja Kauhajoella, mutta sillä on merkitystä koko maassa. Harkinta on aina tapauskohtaista, eikä yhdestä lupapäätöksestä voi tehdä suoria johtopäätöksiä toiseen.
Hallinto-oikeuden päätös koskee tapausta Kurikassa ja Kauhajoella, mutta sillä on merkitystä koko maassa. Harkinta on aina tapauskohtaista, eikä yhdestä lupapäätöksestä voi tehdä suoria johtopäätöksiä toiseen.
Kuva: Jouko Hanninen

Oikeuden mukaan perusteet ovat sinänsä päteviä, mutta susien tappamisen sijaan oli muita tyydyttäviä ratkaisuja. Oikeus korostaa myös tapauskohtaista harkintaa.

Susien aiheuttama pelko tai tästä johtuvat koulukyydit eivät riittäneet perusteeksi myöntää poikkeuslupia susien ampumiseen, katsoo Vaasan hallinto-oikeus (Hao).

Se pysytti voimassa Suomen riistakeskuksen vuosi sitten tekemän kielteisen päätöksen. Lupia oli haettu kahden suden metsästämiseen Kurikassa ja Kauhajoella.

Tapauksen taustalla on susikannan kasvu läntisessä Suomessa.

Yli 2 000 allekirjoittajan vetoomus

Niin sanottua Takanevan laumaan tai sen ulkopuolisiin susiin liitettyjä havaintoja oli tehty riistavahinkorekisteriin seitsemän kuukauden aikana reilut 400. Pihakäyntejä näistä oli 180.

Hakemuksen mukaan erityisesti pihakäynnit olivat aiheuttaneet pelkoa, mikä vuoksi niin lasten kuin aikuistenkin liikkumista ulkona oli vähennetty. Myös alueen kunnat olivat järjestäneet koulukyytejä susien aiheuttaman pelon vuoksi.

Kotieläinvahinkoja hakemusalueella oli ollut yksi, kun sudet olivat hyökänneet emolehmän kimppuun. Hakemukseen oli liitetty myös yli 2 000 allekirjoittajan vetoomus.

Riistakeskus: Ei konkreettista vaaraa

Pihakäyntien vuoksi susille oli saatu karkotuslupia, joita oli myös otettu käyttöön. Hakemuksen mukaan pihakäynnit eivät kuitenkaan olleet loppuneet.

Siksi lupaa oli haettu kahden suden metsästämiseen.

Riistakeskus hylkäsi hakemuksen ja perusteli päätöstä muun muassa sillä, että koulukyydit ovat yksi tyydyttävä ratkaisu tilanteeseen.Myöskään konkreettista osoitusta ihmisille aiheutuneesta vaarasta ei riistakeskuksen mukaan ollut.

Hallinto-oikeutta vaadittiin kumoamaan päätös, myöntämään lupa kahden tai yhden suden tappamiseen tai palauttamaan asia riistakeskukseen.

Perusteet päteviä, eivät pakottavia

Hao katsoi, että poikkeuslupa ei tässä tilanteessa vaarantaisi suden suotuisaa suojelutasoa. Luontodirektiivin mukaisesti oli kuitenkin puntaroitava, oliko tilanteeseen tappamisen sijaan muita tyydyttäviä ratkaisuja.

Asukkaiden kokema turvattomuus ja esimerkiksi koulukuljetusten kulut ovat oikeuden mukaan sinänsä päteviä, metsästyslain mukaisia syitä poikkeusluvan myöntämiseen. Kyseeseen tulevat kuitenkin vain pakottavat syyt.

Oikeus huomautti, että pihakäyntejä olivat tehneet useat eri susiyksilöt. Siksi karkoitustoimien tehosta tai tehottomuudesta ei voitu tehdä johtopäätöksiä.

Myöskään emolehmän joutuminen susien hyökkäyksen kohteeksi ei oikeuden mukaan myöskään riitä poikkesluvan perusteeksi, koska kyse ei ole erityisen merkittävän vahingon ehkäisemisestä.

Harkinta on aina tapauskohtaista

Valittaja vetosi hakemusalueen läheisyyteen myönnettyyn poikkeuslupaan ja sen perusteluihin, jotka hänen mukaansa olivat tämän tapauksen kanssa identtisiä.

Hao kuitenkin katsoi, että yhdenvertaisuutta ei ole rikottu. Se perusteli tätä susien poikkeuslupiin liittyvällä harkinnalla, joka on aina tapauskohtaista.