Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pääkirjoitus
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keu­des­sa läpi mennyt kaa­va­va­li­tus on har­vi­nai­suus – se kertoo osaa­mi­ses­ta kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa

Vain yksi asemakaavavalitus 52:sta on mennyt läpi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa vuosikymmenen aikana. Valitusten pieni onnistumisprosentti kertoo hyvästä työstä kaavojen valmistelussa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kymmenessä vuodessa eli vuosien 2012 ja 2022 välillä ratkaissut 52 asemakaavasta tehtyä valitusta.  Kalevan (23.3.) tekemän selvityksen mukaan vain yksi niistä johti jo tehdyn asemakaavapäätöksen kumoamiseen. Se koski Limingan kunnanvaltuuston viime vuonna tekemää kaavaratkaisua.

Valitusten likimain olematon menestysprosentti hallinto-oikeudessa on yllätys ainakin siihen nähden, kuinka paljon kunnissa väännetään kaavoituksesta. Valitusten vähäinen läpimeno kertoo siitä, että Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kaupungeissa kaavapäätökset valmistellaan huolella ja ne tehdään lain mukaan ja oikeassa järjestyksessä. Tästä kuuluu kiitos kuntien kaavoittajille. Hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa kaavoituksen tarkoituksenmukaisuuteen eli siihen, onko kaavaratkaisu järkevin mahdollinen tai paras esitetyistä vaihtoehdoista.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.