Mainos

Haku alkoi: Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mari Viirelä etsii ESR-ra­hoit­tei­seen Kasvun kartta -val­men­nus­oh­jel­maan mukaan kas­vu­yri­tyk­siä

Kasvuyrityksille suunnatut palvelut ovat käynnistyneet.

Mari Viirelä on kiertänyt ahkerasti maakuntaa kertomassa yrityksiä kasvuun tukevasta hankkeesta. Käyntikortteja on kertynyt ja yhteyksiä on syntynyt.
Mari Viirelä on kiertänyt ahkerasti maakuntaa kertomassa yrityksiä kasvuun tukevasta hankkeesta. Käyntikortteja on kertynyt ja yhteyksiä on syntynyt.
Kuva: Anna Tilvis

Kasvuyrityksille suunnatut palvelut ovat käynnistyneet. ESR-rahoitteisen Kasvun kartta -hankkeen projektipäällikkö Mari Viirelä kertoo, että haku kasvuyritysten valmennusohjelmaan on parhaillaan auki.

Hakulomake löytyy Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien nettisivulta. Mukaan otetaan 25 yritystä. Toimialalla ei ole väliä. Reunaehdot ovat, että yritys on toiminut vähintään kolme vuotta ja työllistää vähintään neljä henkilöä.

”Neljä henkilöä työllistävän yrityksen on hyvä jatkaa kasvua. Yrittäjä on voinut delegoida jo jonkin verran vastuuta eikä kaikkien lankojen tarvitse olla omissa käsissä, vaikka toki tuon kokoisessa yrityksessä täytyy yrittäjän vielä paljon tehdä itse hallintorumbaa.”

”Valmennuksen ilmoittautumislomakkeella saadaan käsitys yrityksen nykytilanteesta. Siinä kysytään myös yrityksen kasvutavoitetta sekä yrittäjän omaa motivaatiota”, Viirelä kertoo.

"Hankkeen tehtävä on tarjota apua kasvuyritysten haasteisiin."
Mari Viirelä

Tammikuussa käynnistyvien lähiopetuspäivien aiheena on muun muassa kasvun johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi, teknologian ja datan hyödyntäminen liiketoiminnassa, laatu sekä vastuullisuuden kasvava rooli bisneksessä. Lisäksi puhutaan taloudesta sekä prosesseista ja sopimushallinnasta.

”Tavoitteena on olla puheissa sillä tasolla, että yrityksen saama hyöty on konkreettista ja realisoituu oikeaksi tekemiseksi yrityksessä.”

”Valmennuksen puitteissa tullaan tekemään kaksi ekskursiota, joista toinen on maaliskuussa Tampereelle ja toinen kesäkuun alussa Saksaan. Valmennukseen osallistuvat yritykset saavat tiiviin ja luottamuksellisen verkoston”, Viirelä arvioi.

Asiantuntijat kasvun tukena

Minkä tahansa kokoinen ja ikäinen yritys voi hakea asiantuntija-apua johonkin kasvun esteeseen. Kyseessä voi olla jokin kasvuun liittyvä spesifi ongelma tai kehitystehtävä. Yritys saa avukseen asiantuntijan, joka voi olla tukena ohjaamassa prosessia, kuten vaikka laatujärjestelmän kehittämistä.

”Lähtökohta asiantuntija-avulle on, että yrityksessä tehdään niin sanotusti kädet savessa töitä jonkin ongelman poistamiseksi. Jos yritys tarvitsee strategisen tason tukea, niin silloin apua saa esim. ELY-keskuksesta”, Viirelä linjaa. Yritysten haasteet, joihin apua voi saada, voivat liittyä esimerkiksi sopimuksiin, tuotteistamiseen, yrityskuvan kirkastamiseen, rekrytointiin tai automatisointiin.

”Hakemukset käsitellään ja mietitään, onko olemassa jo taho, josta apua saisi vai annetaanko asiantuntija-apua hankkeen kautta.”

Ensimmäinen asiantuntijapalveluidenhaku päättyi 5. joulukuuta, mutta asiantuntija-apua on tarjolla pitkin vuotta vuoden 2020 aikana. ”Kannattaa siis seurata Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien nettisivuja ja some-kanavia”, Viirelä vinkkaa.

Yrityksiä auttamaan on perustettu asiantuntijapooli. Asiantuntijapoolin yritykset tulevat toimimaan asiantuntijoina kasvuun liittyvissä haasteissa ja ongelmissa.

”Hankkeen tehtävä on tarjota apua kasvuyritysten haasteisiin. Sitä varten meillä täytyy olla asiantuntijat, joita käytetään haasteiden ratkaisemiseksi. Koska meillä on käytössä dynaaminen hankintajärjestelmä, niin haku asiantuntijapooliin on auki koko hankkeen ajan, yritykset voivat edelleen ilmoittautua mukaan pooliin joustavasti.”

Helmikuussa käynnistyy tapahtumakiertue, jonka avoimista tilaisuuksista kuka tahansa yrittäjä voi hakea tietoa kasvuun liittyvistä asioista.

”Suurimmilla paikkakunnilla on key note -puhujia pääpuhujina. Pienemmillä paikkakunnilla otetaan esille yrityskohtaisia tapauksia ja kerrotaan tarjolla olevista palveluista”, Viirelä kertoo.

Avoimet tapahtumat ovat myös yrittäjille mahdollisuus kohdata muita yrittäjiä ja verkostoitua keskenään.

Asiantuntijapalvelut

  • Apua kasvun pullonkaulojen poistamiseen
  • Tuen enimmäismäärä 5000 €
  • Yrityksen omavastuu 20 %
  • Tukea tarjolla vuoden 2020 loppuun asti hakuaikojen puitteissa
  • Lisätietoja: www.ppy.fi -> palvelut -> Kasvun kartta