Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Hai­luo­don ja Ou­lun­sa­lon välisen me­ri­alueen kaavaa kos­ke­neet va­li­tuk­set nurin

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Hailuodon liikenneyhteyden kehittämistä koskevasta merialueen osayleiskaavasta tehdyt valitukset.

Uusi Hailuodon lautta maksaisi 15 miljoonaa euroa. Käyttökuluja kertyy 5,8 miljoonaa euroa vuodessa.
Uusi Hailuodon lautta maksaisi 15 miljoonaa euroa. Käyttökuluja kertyy 5,8 miljoonaa euroa vuodessa.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Hailuodon liikenneyhteyden kehittämistä koskevasta merialueen osayleiskaavasta tehdyt valitukset.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys valittivat niin Oulun kuin Hailuodon valtuustojen joulukuussa 2014 tekemistä osayleiskaavaa päätöksistä hallinto-oikeuteen.

Merialueen osayleiskaavassa on mukana Hailuodon kiinteä yhteys.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen voi vielä hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta valittajien hallintokantelut, jotka koskivat niin Oulun kuin Hailuodon viranhaltijoiden toimintaa kaavapäätösten tiedoksiannossa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mielestä osayleiskaava ei perustu puutteellisiin selvityksiin, vaikka joitakin yksittäisiä puutteellisuuksia on havaittavissa. Nuo puutteet eivät ole olennaisia.

Oikeus toteaa, että liikennevaikutuksia koskevien selvitysten mukaan kiinteä yhteys parantaa Hailuodon saavutettavuutta ja yhteyden varmuutta.

Sillat ja pengertie on miljoonahanke

Osayleiskaava mahdollistaa 7,7 kilometriä pitkän kiinteän yhteyden rakentamisen Oulunsalosta Hailuotoon.

Riutun ja Kuikun sillat sisältävä pengertieyhteys maksaa 64 miljoonaa euroa.

Hallinto-oikeuden päätös merkitsee sitä, että kiinteän yhteyden suunnittelu pääsee vauhtiin.

Tavoitteena on, että kiinteä yhteys mantereelta Hailuotoon saataisiin avattua jo vuoden 2021 aikana.

Ely-keskuksessa odotetaan poliittista ratkaisua kiinteästä yhteydestä jo valtion ensi vuoden budjettiin.