Työtaistelut: VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

Tilinpäätökset: Oulun kau­pun­gin ti­lin­pää­tök­ses­tä on tulossa huikean yli­jää­mäi­nen

Luitko jo tämän: Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Forum24 Vieraskolumnit

Yritysmyönteisyystyö
Kolumni Marjo Kolehmainen

Yri­tys­myön­tei­syys­työ

16.03.2023 11:35
Liikunta on leikin asia
Kolumni Elina Leinonen

Lii­kun­ta on leikin asia

05.03.2023 22:28
Työ- ja elinkeinopalveluista seutuyhteistyön voimannäyttö
Kolumni Tuomas Lohi

Työ- ja elin­kei­no­pal­ve­luis­ta seu­tu­yh­teis­työn voi­man­näyt­tö

23.02.2023 09:29
Hyvän kohtaamisen merkityksestä
Kolumni Maarit Saukko

Hyvän koh­taa­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä

16.02.2023 13:11
Riittävä toimeentulo turvaa opiskelijan hyvän elämän
Kolumni Suvi-Anna Salminen

Riit­tä­vä toi­meen­tu­lo turvaa opis­ke­li­jan hyvän elämän

09.02.2023 15:58
Etsivän nuorisotyöntekijän my day
Kolumni Simo Kivari

Etsivän nuo­ri­so­työn­te­ki­jän my day

02.02.2023 15:47
Isäntärenki ja politiikan pöytätavat
Kolumni Pauli Harju

Isän­tä­ren­ki ja po­li­tii­kan pöy­tä­ta­vat

25.01.2023 15:41
Jokaisesta valtion eurosta 10 senttiä pois
Kolumni Arto Tahkola

Jo­kai­ses­ta valtion eurosta 10 senttiä pois

20.01.2023 16:00
Mistä meidät muistetaan?
Kolumni Sami Ylisaari

Mistä meidät muis­te­taan?

12.01.2023 16:09
Investoinneilla hyvinvointia Ouluun
Kolumni Marko Kilpeläinen

In­ves­toin­neil­la hy­vin­voin­tia Ouluun

12.01.2023 14:47
Paras tapa laskea sähkön hintaa on vähentää sähkön käyttöä
Kolumni Jari P. Tuovinen

Paras tapa laskea sähkön hintaa on vä­hen­tää sähkön käyttöä

28.12.2022 16:28
Suo mulle maja rauhaisa…
Kolumni Katja Karppinen

Suo mulle maja rau­hai­sa…

23.12.2022 12:31
Soiva Suomi-kuva maailmalle
Kolumni Maija Kuusisto

Soiva Suo­mi-ku­va maail­mal­le

08.12.2022 08:49
Enkeli joutui yhdenvertaisuusvaltuutetun luupin alle
Kolumni Juhani Lavanko

Enkeli joutui yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­te­tun luupin alle

07.12.2022 10:13 1
Pakolaisuus ajallisena murroksena
Kolumni Johanna Leinonen

Pa­ko­lai­suus ajal­li­se­na mur­rok­se­na

05.12.2022 13:27
Vuosikymmenten syvin kuoppa – nyt tarvitaan apuja
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Vuo­si­kym­men­ten syvin kuoppa – nyt tar­vi­taan apuja

24.11.2022 09:38
Iloa liikkumiseen, euroja liikuntapaikkarakentamiseen
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Iloa liik­ku­mi­seen, euroja lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen

17.11.2022 10:11
Energiassa iso mahdollisuus myös Oulun seudulle
Kolumni Juha Sipilä

Ener­gias­sa iso mah­dol­li­suus myös Oulun seu­dul­le

02.11.2022 11:39
Mielenterveysongelmiin saatava apua – jo tänään
Kolumni Tytti Tuppurainen

Mie­len­ter­veys­on­gel­miin saatava apua – jo tänään

19.10.2022 09:25
Suunnitelmallisuutta köyhyyden vähentämiseen
Kolumni Hanna Sarkkinen

Suun­ni­tel­mal­li­suut­ta köy­hyy­den vä­hen­tä­mi­seen

13.10.2022 15:55
Pohjoinen on uusi musta
Kolumni Jussi Ylitalo

Poh­joi­nen on uusi musta

05.10.2022 10:11
Tsekkiläisen Ridge Bondin elämäntapaohjausta
Kolumni Ilkka Kurttila

Tsek­ki­läi­sen Ridge Bondin elä­män­ta­pa­oh­jaus­ta

30.09.2022 09:56
Pikkuhiljaa
Kolumni Matti Matinheikki

Pik­ku­hil­jaa

22.09.2022 16:06
Uudistuminen on välttämätöntä
Kolumni Ilkka Luoma

Uu­dis­tu­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä

14.09.2022 16:11
Kanankoipi fysioterapiassa
Kolumni Arto Tahkola

Ka­nan­koi­pi fy­sio­te­ra­pias­sa

24.08.2022 06:09 2
Kohti onnellisempaa opiskelijaelämää
Kolumni Lotta Leinonen

Kohti on­nel­li­sem­paa opis­ke­li­ja­elä­mää

17.08.2022 11:36
Naisvihan kesä 2022
Kolumni Siiri Ruokola

Nais­vi­han kesä 2022

11.08.2022 15:19
Hybridivaikuttaminen haastaa yhteiskunnan tietoturvallisuuden
Kolumni Jari P. Tuovinen

Hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen haastaa yh­teis­kun­nan tie­to­tur­val­li­suu­den

06.07.2022 06:12
Velkakaton paikka?
Kolumni Matti Matinheikki

Vel­ka­ka­ton paikka?

30.06.2022 10:17
Katse omaan napaan
Kolumni Jenna Simula

Katse omaan napaan

23.06.2022 12:40