Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Forum24 Vieraskolumnit

Kuukausi
Opiskelija – tervetuloa nuorten maakuntaan!
Kolumni Pauli Harju

Opis­ke­li­ja – ter­ve­tu­loa nuorten maa­kun­taan!

15.09.2021 15:42
Rajoituksista uuteen alkuun
Kolumni Maija Kuusisto

Ra­joi­tuk­sis­ta uuteen alkuun

08.09.2021 09:32
Pohjoisen elämän perusasiat vallanpitäjillä hukassa
Kolumni Jenna Simula

Poh­joi­sen elämän pe­rus­asiat val­lan­pi­tä­jil­lä hukassa

02.09.2021 10:48 1
Hyvinvointialueen kivijalka rakentuu
Kolumni Kirsti Ylitalo Katajisto ja Anu Vuorinen

Hy­vin­voin­ti­alueen ki­vi­jal­ka ra­ken­tuu

27.08.2021 09:31
Kun korona kulttuuria kuritti
Kolumni Jenni Pitko

Kun korona kult­tuu­ria kuritti

26.08.2021 23:24
Vanhemmat
Kaikki vaikuttaa kaikkeen
Kolumni Hanna Sarkkinen

Kaikki vai­kut­taa kaik­keen

14.07.2021 12:31
Otettaisiinko Oulussa tavoitteeksi Suomen vetovoimaisin kaupunkikeskusta?
Kolumni Jarmo Hagelberg

Otet­tai­siin­ko Oulussa ta­voit­teek­si Suomen ve­to­voi­mai­sin kau­pun­ki­kes­kus­ta?

30.06.2021 15:47
Pohjois-Pohjanmaan yritysten verojalanjälki yli 2,4 miljardia
Kolumni Jari Tuovinen

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tys­ten ve­ro­ja­lan­jäl­ki yli 2,4 mil­jar­dia

23.06.2021 15:29
Millaisen kulttuuripääkaupunkitarinan oululaiset rakentavat?
Kolumni Saila Saraniemi

Mil­lai­sen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ta­ri­nan ou­lu­lai­set ra­ken­ta­vat?

16.06.2021 15:23
Asunnottomuus yksilön kokemana
Kolumni Katja Karppinen

Asun­not­to­muus yksilön ko­ke­ma­na

14.06.2021 12:46
Suomi on valloitettu maa
Kolumni Erkki Karvonen

Suomi on val­loi­tet­tu maa

11.06.2021 15:42 2
Oulun poliisi lähtee tehtävälle viiden minuutin välein
Kolumni Mika Heinilä

Oulun poliisi lähtee teh­tä­väl­le viiden mi­nuu­tin välein

04.06.2021 15:19
Tervasta aieluettelon kautta maailmanperintöä
Kolumni Pasi Kovalainen

Ter­vas­ta aie­luet­te­lon kautta maail­man­pe­rin­töä

03.06.2021 15:33
Kaikki muuttuu, ei entiselleen mikään jää!
Kolumni Pekka Fredriksson

Kaikki muut­tuu, ei en­ti­sel­leen mikään jää!

27.05.2021 21:57
Fiktio voi paljastaa todellisuuden
Kolumni Alma Lehmuskallio

Fiktio voi pal­jas­taa to­del­li­suu­den

19.05.2021 16:30
Kontaktien puute ei näytä häirinneen ongelmakäyttäjiä
Kolumni Sami Niinivirta

Kon­tak­tien puute ei näytä häi­rin­neen on­gel­ma­käyt­tä­jiä

12.05.2021 19:26
Osallistuva budjetointi –  oululaisen oma ohituskaista
Kolumni Mikko Salmi

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti – ou­lu­lai­sen oma ohi­tus­kais­ta

05.05.2021 11:28
Äärikäyttäytyminen yritysmaailmassa
Kolumni Tuija Aitto-oja

Ää­ri­käyt­täy­ty­mi­nen yri­tys­maail­mas­sa

29.04.2021 19:37 2
EU-kuulumisia Oulusta käsin
Kolumni Kari Aalto

EU-kuu­lu­mi­sia Oulusta käsin

22.04.2021 09:23
Mahdollistammeko lapsille ja nuorille riittävästi liikettä?
Kolumni Mari Patanen

Mah­dol­lis­tam­me­ko lap­sil­le ja nuo­ril­le riit­tä­väs­ti lii­ket­tä?

14.04.2021 11:58
Pysähtymisen ihana vapaus
Kolumni Martu Väisänen

Py­säh­ty­mi­sen ihana vapaus

08.04.2021 12:04
Hömötiainen valtuustoon
Kolumni Arto Tahkola

Hö­mö­tiai­nen val­tuus­toon

01.04.2021 08:51 2
Vauvat eivät voi odottaa
Kolumni Timo Peltovuori

Vauvat eivät voi odottaa

25.03.2021 06:30
Taloudella on monet kasvot!
Kolumni Pekka Koskela

Ta­lou­del­la on monet kasvot!

17.03.2021 09:02
Mitä tunnet, omaishoitaja?
Kolumni Kaisa Hartikka

Mitä tunnet, omais­hoi­ta­ja?

11.03.2021 15:42
”Kyllä mää töitä ossaan hakia”
Kolumni Sami Lopakka

”Kyllä mää töitä ossaan hakia”

03.03.2021 08:49 1
Kuka minä olen?
Kolumni Sanna Korhonen

Kuka minä olen?

25.02.2021 12:35
Digiosaaminen – uimataidon veroinen kansalaistaito
Kolumni Ville Koivuniemi

Di­gi­osaa­mi­nen – ui­ma­tai­don ve­roi­nen kan­sa­lais­tai­to

25.02.2021 08:41
Jaamme opiskelijoiden huolen niukkenevista resursseista
Kolumni Heidi Fagerholm

Jaamme opis­ke­li­joi­den huolen niuk­ke­ne­vis­ta re­surs­seis­ta

17.02.2021 10:35 2
Luvassa reipasta keskustelua ja pärinää
Kolumni Pauliina Louhi

Luvassa rei­pas­ta kes­kus­te­lua ja pärinää

10.02.2021 11:27