Forum24 kysyi päi­vä­ko­tien joh­ta­jil­ta ko­ro­na-ar­jes­ta – "Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­van hen­ki­löt ovat hyvin pe­lois­saan"

Henkilökunnan poissaolot ja sijaisten vaikea saaminen stressaavat päiväkodin johtajia

Oulu
Päiväkodin johtajien suurimpia huolenaiheita on tällä hetkellä krooninen sijaispula.
Päiväkodin johtajien suurimpia huolenaiheita on tällä hetkellä krooninen sijaispula.
Kuva: Susanna Eksymä/arkisto

– Koronatestien tuloksia on odoteltu pahimmillaan jopa viisi vuorokautta, ja tällä hetkellä alallamme on kova pula pätevistä sijaisista. On välillä ollut huolta henkilökunnan riittämättömyydestä ja siten myös töissä olevien työntekijöiden jaksamisesta.

Näin kirjoittaa eräs Forum24:n kyselyyn vastannut oululaisen päiväkodin johtaja.

Forum24 teki kirjallisen kyselyn kaikille Oulun kunnallisten päiväkotien johtajille siitä, miten korona-arki sujuu päiväkodeissa. 30 vastaajasta 12 nosti esille erityisen hankalana asiana henkilökunnan poissaolot ja sijaisten vaikean saamisen. Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi vahvistaa, että etenkin pula varhaiskasvatuksen opettajista näkyy tänä syksynä voimakkaasti.

– Haasteena on, että sairauslomista tulee pätkää pätkän päälle, mutta sijaisetkin haluavat totta kai pysyvää ja siirtyvät usein töihin toiseen taloon, jossa on pidempää sopimusta tarjolla. Meillä on myös pidempiaikaisiakin rekrytointeja, joihin ei meinata saada päteviä työntekijöitä.

Kemppi kertoo, että Monetralla on olemassa sijaisrekrytointi, jonka lisäksi Oulun kaupungilla on omia kiertäviä työntekijöitä.

– Mutta nekin ovat hyvin kysyttyjä. Meidän täytyy varmasti miettiä tiivistä yhteistyötä henkilöstöpalvelujen kanssa.

Eräs päiväkodin johtajista kritisoi lisäksi sitä, että päiväkoteja ja ryhmiä yhdistellään, kun henkilökunta lomailee. Kempin mukaan myös tulevana jouluna joudutaan keskittämään.

– Täytyy kuitenkin huomioida koronatilanne. Alustava suunnitelma vanhemmille on jo laitettu, mutta myöhemmin vasta tarkentuu, paljonko päivähoidolle on tarvetta.

Milloin tarpeeksi terve?

Erityisen hankalana päiväkodeissa koetaan kyselyn perusteella myös sen arvioiminen, onko lapsi tarpeeksi terve päivähoitoon.

– Lapsilla on aina nuhaa. Hankala erottaa, mikä on koronaa ja mikä kausiflunssaa. Se stressaa, eräs päiväkodin johtaja kirjoittaa.

Kempiltä heruu ymmärrystä sekä huoltajille että päiväkodin henkilökunnalle. Myös ohjeistukset ovat muuttuneet moneen kertaan.

– Se on aikamoinen ristiriita. Kuka voi tietää, milloin on parantunut tai milloin on kyse uudesta flunssasta? Meidän henkilökunta ei pysty kuitenkaan ottamaan kantaa, tarvitseeko koronatestiä tehdä. Sen arvion täytyy tehdä huoltaja tai terveydenhuollon ammattilainen.

Päiväkodin johtajat antavat vastauksissaan pääosin kiitosta lasten vanhemmille. Suurin osa vastaajista kertoo vanhempien noudattavan annettuja ohjeita hyvin.

– Osa ei halua ajatella omaa perhettään laajemmalle. Mitä tapahtuu kun tauti tarttuu? Moneenko tartuttaa? Heillä on oikeus tuoda lapsi, eräs johtajista kirjoittaa.

Apua koronahuoleen

Kysyimme päiväkodin johtajilta, pelkäävätkö työntekijät saavansa koronaviruksen lapsilta. Seitsemän vastaajaa kertoi suoraan, että työntekijät pelkäävät.

– Kyllä. Riskiryhmään kuuluvat henkilöt ovat hyvin peloissaan.

– Kyllä he pelkäävät, ja esimiehenä on saanut tehdä töitä, että koronan pelko pysyy loitolla ja työnilo säilyy.

Moni vastaaja kertoi lisäksi osan työntekijöistä olevan huolissaan omasta terveydestään, joskaan he eivät tunnistaneet suoranaista pelkoa. Moni johtaja kertoi koronaviruksen mietityttäneen erityisesti viime keväänä, mutta nyt tilanne on hellittänyt.

– Pelko on muuttunut ajan saatossa enemmän turhautumiseksi. Esimerkiksi henkilöstö ei lähde mieluusti koulutuksiin.

Kemppi kertoo, että työntekijöille on pyritty viestimään, että työterveyshuollosta on saatavilla apua koronahuoleen.

Monet isot kaupungit ja yksityiset päiväkodit ovat antaneet maskisuosituksen vanhemmille, jotka asioivat päiväkodeissa. Oulun kaupunki ei ole tällaista ohjeistusta vielä antanut, mutta tilannetta seurataan.

Onko harkittu, että päiväkodin aikuiset käyttäisivät maskia?

– Tällä hetkellä ei ole tullut suosituksia. Terveystoimen koronaryhmä ohjeistaa, mikä on riittävä suojautuminen. Me noudatamme niitä. Osaa lapsia maskit voivat pelottaakin, Kemppi sanoo.