Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Forum24 kysyi, pää­se­vät­kö Poh­jois-Poh­jan­maal­la asuvat vai­kut­ta­maan so­te-asioi­hin alue­vaa­lien jäl­keen­kin

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää OYS:n luentosalissa.

Oulu
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana. Luoma toimii samalla valmistelua johtavana viranhaltijana ja muutosjohtajana.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana. Luoma toimii samalla valmistelua johtavana viranhaltijana ja muutosjohtajana.
Kuva: Pekka Peura

23. tammikuuta vaaleilla valittava Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 1. maaliskuuta.

Pohjois-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, muutosjohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoo, että ensimmäinen aluevaltuuston kokous on tarkoitus pitää Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa.

– Aluevaltuusto tulee järjestäytymisen jälkeen linjaamaan, säilyykö kokouspaikka yliopistollisen sairaalan tiloissa vai vaihdellaanko aluevaltuuston kokouspaikkaa aika ajoin esimerkiksi hyvinvointialueen sisällä.

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee aluevaltuustolle ehdotuksen hyvinvointialueen hallintosäännöstä, jossa määritellään muun muassa aluevaltuuston kokouskäytännöt. Päätöksen niistä tekee kuitenkin aluevaltuusto.

Valmistelussa olevan hallintosäännön mukaan aluevaltuuston kokouksia voitaisiin pitää etäkokouksina tai hybridinä.

Luoma kertoo, että myös julkisuusperiaate on valmistelussa huomioitu.

– Hallintosääntöluonnoksessa todetaan, että yleisölle järjestetään mahdollisuus seurata aluevaltuuston sähköistä kokousta internetin kautta tai kokouskutsussa mainitussa julkisessa tilassa. Hyvinvointialueen tulee järjestää yleisölle mahdollisuus seurata julkista kokousta maksutta internetin välityksellä hyvinvointialueen järjestämällä tavalla tai hyvinvointialueen järjestämästä paikasta.

Aluevaltuustolle voi tehdä aloitteen

Kaupungeissa ja kunnissa on totuttu siihen, että valtuustolle on voinut tehdä kunnan toimintaa koskevan ehdotuksen, kuntalaisaloitteen.

Sama periaate on tulossa myös Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustolle: sille voi jatkossa jättää aloitteen pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen.

– Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa, Luoma siteeraa hallintosääntöluonnosta.

Hän huomauttaa, että lisäksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevat lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto turvaamaan nuorten, vanhusten ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Edellä mainittujen vaikuttamistoimielinten lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle on tarkoitus perustaa kuusi alueellista neuvottelukuntaa.

”Aluevaltuusto tulee järjestäytymisen jälkeen linjaamaan, säilyykö kokouspaikka yliopistollisen sairaalan tiloissa.
Ilkka Luoma