Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Fortum tekee ka­loil­le ohi­tuk­sen Lep­pi­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­le

Fortum toteuttaa Oulujoen vesistössä vuoden 2021 aikana padon ohitusratkaisun Leppikosken voimalaitokselle Hyrynsalmen reitille. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio kalankulun mahdollistamiseksi vaellusesteen yli.

Fortumin tavoitteena on järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä, joka on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Hyrynsalmen reitin kohteet ovat Oulujoen vesistössä ainoat kalatiestrategiaan kalatalousviranomaisten nimeämät kärkikohteet kalojen vaellusmahdollisuuden palauttamiselle. Jotta kalatiestä on hyötyä vaelluskalakantojen vahvistamisessa, tarvitaan elin- ja lisääntymisalueita, joille kalat vaeltavat.

Leppikosken yläpuolelle laskevista sivujoista löytyy taimenkannan elinkierrolle välttämättömiä elin- ja lisääntymisympäristöjä yhteensä noin 26 hehtaaria. Fortum kertoo, että se kunnostaa vuoden 2021 aikana myös lisää vaelluskalojen elinympäristöjä Leppikosken yläpuolella sijaitseviin Torvenkoskeen ja Tolosenjokeen. Lisäksi yhtiö tekee Hyrynsalmen reitille järvitaimenen pienpoikasistutuksia, joilla pyritään leimauttamaan taimenia Emäjokeen ja näin vahvistamaan luonnonkiertoa.

-Olemme sitoutuneet vaelluskalakantojen vahvistamiseen ja toteuttaneet jo pitkään Oulujoen vesistössä erilaisia hankkeita kuten elinympäristöjen kunnostuksia ja vaelluskalojen ylisiirtoja kutualueille. Leppikosken voimalaitosympäristö on tiiviisti rakennettuna haastava kohde, mutta rakenteeltaan kevyt Kalasydän voidaan sinne asentaa. Lisäksi Kalasydän saadaan asennettua nopeasti, ja tavoitteena onkin, että jo ensi syksynä Oulujärven järvitaimenella on mahdollisuus vaeltaa padon yläpuolisille kutualueille, sanoo Fortumin ympäristöpäällikkö Susanna Hyrkäs.

Kalasydän on ollut käytössä voimalaitosolosuhteissa Kemijoella Taivalkosken vesivoimalaitoksella sekä Ruotsissa. Kalasydän on kelluva ja liikuteltava järjestelmä, minkä ansiosta sen optimaalinen sijainti voidaan etsiä testaamalla ja näin parantaa kalojen vaellusta padon ohi.

Fortum on keskustellut Hyrynsalmen reitin vaellusratkaisusta paikallisten sidosryhmien, muun muassa kalakantojen hoidosta vastaavien osakaskuntien, kanssa. Kalasydän tulee Paltamon osakaskuntien hallitsemille vesialueille.

Hyrynsalmen reitillä on tehty havaintoja erittäin uhanalaisesta jokihelmisimpukasta eli raakusta. Taimen on raakun lisääntymiselle välttämätön isäntäkala. Järvitaimenen vahvistunut luonnonkierto saattaisi elvyttää myös Hyrynsalmen reitin raakkukantaa.