Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Fi­nans­si­val­von­ta määräsi S-pan­kil­le lähes 1,7 mil­joo­nan seu­raa­mus­mak­sun – myös POP Pank­ki­kes­kus sai maksun ja jul­ki­sen va­roi­tuk­sen

Kuvituskuva S-pankin asiakaspalvelupisteeltä Oulun Limingantullissa.
Kuvituskuva S-pankin asiakaspalvelupisteeltä Oulun Limingantullissa.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Finanssivalvonta on jakanut S-pankille tiistaina 1 650 000 euron seuraamusmaksun epäilyttävien toimeksiantojen tunnistamis- ja raportoimisprosessien puutteista osakevälityksessä.

S-pankki kertoo tiedotteessaan, että pankkia ei epäillä väärinkäytöksistä. Finanssivalvonnan päätös koskee osakevälityksen prosesseihin liittyviä puutteita vuosina 2016–2018. S-pankki ei enää tarjoa asiakkailleen osakkeenvälitystä.

– Epäilyttävien osaketoimeksiantojen tunnistaminen ja raportoiminen on tärkeä osa rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta, joten suhtaudumme viranomaisen havaintoihin vakavasti. Käynnistimme osakevälityksen alasajon jo ennen Finanssivalvonnan tarkastelun alkamista, kertoo S-pankin lakiasiainjohtaja Jussi Sokka.

Finanssivalvonta antoi 680 000 euron seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen myös POP Pankkikeskukselle. Moitteet tulivat operatiivisen riskin hallinnasta.

– Olimme käynnistäneet merkittävät parannustoimenpiteemme jo ennen Finanssivalvonnan tarkastusta. Kehitämme jatkuvasti yhteenliittymän ohjaus- ja valvontajärjestelmiämme vastaamaan alan säätelyn vaateita, kommentoi POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Pekka Lemettinen.

Päätökset eivät edellytä toimia pankkien asiakkailta.