Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Fen­no­voi­man vaa­ti­mus hy­lät­tiin - suo­ja­ver­ho kat­sot­tiin tar­peel­li­sek­si

Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut Fennovoima Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupapäätöstä koskevat valitukset.

-
Kuva: Juulia Korkiakangas

Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut Fennovoima Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupapäätöstä koskevat valitukset.

Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut Fennovoima Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupapäätöstä koskevat valitukset.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemästä lupapäätöksestä valittivat ruotsalainen ydinvoimaa vastustava yhteenliittymä, Perämeren kalastajien etuja ajavat yhdistykset ja osakaskunta yhdessä, hakija Fennovoima Oy, Perämeren eteläinen kalastusalue sekä Vesiluonnon Puolesta ry.

Kahden ensiksi mainitun valitukset jätettiin tutkimatta puuttuvan valitusoikeuden vuoksi.


Fennovoima
vaati luvassa määrätyn suojaverhon poistamista tarpeettomana.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen ja katsoi suojaverhon tarpeelliseksi vesirakentamisesta johtuvan samentumisen rajaamiseksi, mutta salli siinä pidettävän aukkoa massojen proomukuljetusta varten.

Avin lupapäätöksessä määrättiin eristämään perämeren vesialueella oleva työalue muusta vesialueesta suojaverholla ennen purkukanavan rakentamisen ja ruoppaamisen aloittamista. Suojaverho määrättiin asennettavaksi ja ankkuroitavaksi niin, että se pysyy paikoillaan aallokossa.

Hallinto-oikeus hylkäsi Fennovoiman vaatimukset istutusvelvoitteena määrätyn kalatalousvelvoitteen muuttamisesta kalatalousmaksuksi ja kalataloudellisia vahinkoja koskevan vakuuden pienentämisestä. Ympäristövaikutusten tarkkailua koskevat muutosvaatimukset hyväksyttiin pääosin.


Ympäristö- ja
vesitalouslupa on yksi monista ydinvoimalaitoksen toimintaa varten tarvittavista luvista. Luvassa käsitellään toiminnasta ympäristölle aiheutuvaa pilaantumista ja vesirakentamiseen liittyviä muutoksia meressä.

Hallinto-oikeus hylkäsi Perämeren eteläisen kalastusalueen vaatimukset Fennovoiman luvan kumoamisesta ja kalojen istutusmäärien korottamisesta. Vaatimus kalataloustarkkailun perusteella tarvittaessa tehtävästä muutosesityksestä sen sijaan hyväksyttiin.

Vesiluonnon Puolesta ry:n vaatimukset hylättiin lukuun ottamatta toiminnassa käytettävien kemikaalien päästöjä koskevaa vaatimusta.