Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Fen­no­voi­ma uskoo saa­van­sa ra­ken­ta­mis­lu­van vuonna 2018

Fennovoima pitää kiinni siitä, että se saa uuden ydinvoimalan rakentamisluvan vuoden 2018 aikana.

Fennovoiman ydinvoimala-alueelle rakennetaan parhaillaan pääporttirakennusta, joka valmistuu tulevan kesän aikana.
Fennovoiman ydinvoimala-alueelle rakennetaan parhaillaan pääporttirakennusta, joka valmistuu tulevan kesän aikana.
Kuva: Timo Myllykoski

Fennovoima pitää kiinni siitä, että se saa uuden ydinvoimalan rakentamisluvan vuoden 2018 aikana.

Lännen Median perjantaina julkaistussa jutussa ennakoitiin, että rakentamisluvan aikataulu venyy vuoden 2019 puolelle, koska ydinvoimayhtiö toimittaa lupa-aineistoja Säteilyturvakeskukselle (STUK) vielä vuoden 2018 alkupuolella.

STUKin mukaan lupa-asioiden käsittelyyn vaaditaan aikaa vähintään puoli vuotta. STUK ei ota kantaa rakentamisaikataulun yksityiskohtiin, mutta STUKin projektipäällikön Janne Nevalaisen mukaan aineistojen tarkastukseen ja turvallisuusarviointiin on varattava tarpeeksi aikaa.

– Kun olemme saaneet viimeisimmät ja tärkeimmät aineistot, tarvitsemme vähintään kuusi kuukautta niiden läpikäymiseen ja turvallisuusarviomme viimeistelyyn. Tämä on meidän arviomme ja tästä pidämme edelleen kiinni, hän sanoo.

Nevalainen korostaa sitä, että STUK ei arvioi eikä ota kantaa siihen, venyykö Fennovoiman rakentamislupa-aikataulu vuodelle 2019.

– Sen asian arvioiminen ei kuulu meille, hän sanoo.


Ennen lopullista turvallisuusarvioinnin valmistumista STUKin on pyydettävä myös sisäministeriöltä turva- ja valmiusjärjestelmään liittyvät lausunnot.

Jos Fennovoiman tai laitostoimittajan täydentävissä aineistossa on puutteita, STUK voi pyytää lisäselvityksiä.

– Viranomaiset voivat pyytää aina lisäselvityksiä, jos aineistoissa on epäselvyyksiä, Nevalainen sanoo.

Kun Säteilyturvakeskus on saanut oman arviointityönsä loppuun, se antaa turvallisuusarviolausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle.

Sen jälkeen TEM toimittaa esityksen ydinvoimalan rakentamisluvasta valtionneuvoston käsittelyyn.


Fennovoiman aikataulu on siis joka tapauksessa kireä, pysyipä yhtiö tavoittelemassaan aikataulussa tai ei. Fennovoiman viestintäjohtajan Maira Kettusen mukaan Fennovoiman ja sen laitostoimittajan Rosatomin on pystyttävä aineistojen toimittamisessa parempaan aikataulutukseen kuin viime vuonna.

– Niin myös aiomme tehdä. Venäläiset ovat lisänneet resurssejaan, Kettunen sanoo.

Kettusen mukaan Fennovoima toimittaa STUKille erilaisia suunnitteluaineistoja vuoden 2018 alkupuolelle asti.

– Ensi vuoden alussa toimittamamme aineistot liittyvät alkuvaiheen aineistoihin, joita päivitetään ja tarkennetaan, Kettunen kertoo.