Fen­no­voi­ma: Kaikki lu­pa-asia­kir­jat STU­Kil­le vii­meis­tään ke­vääl­lä 2021 – "Viime kesän jäl­keen­hän koko hank­keen ai­ka­tau­lu on muut­tu­nut"

STUK kertoi äskettäin Kalevalle saaneensa Fennovoimalta vasta pienen osan aineistosta Pyhäjoen ydinvoimalan turvallisuusarviota varten.

Vielä viime elokuussa Fennovoima ilmoitti toimittavansa suurimman osan lupa-asiakirjoista tämän vuoden alkupuolella ja loput heinäkuussa.
Vielä viime elokuussa Fennovoima ilmoitti toimittavansa suurimman osan lupa-asiakirjoista tämän vuoden alkupuolella ja loput heinäkuussa.

Fennovoiman tavoitteena on toimittaa kaikki Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamislupaan vaadittavat lupa-asiakirjat Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyttäväksi viimeistään keväällä 2021.

– Ratkaisuehdotuksemme merkittäviin laitostason kysymyksiin pyrimme esittelemään STUKille jo alkusyksyllä 2019. Niihin sisältyy myös Hanhikiven kallioruhje, joka vaikuttaa laitoksen lopulliseen sijoitteluun, Fennovoiman viestintäjohtaja Sakari Kotola sanoo.

Vielä viime elokuussa Fennovoima ilmoitti toimittavansa suurimman osan lupa-asiakirjoista tämän vuoden alkupuolella ja loput heinäkuussa.

– Viime kesän jälkeenhän koko hankkeen aikataulu on muuttunut. Nyt tavoitteenamme on saada rakentamislupa vuoden 2021 aikana ja voimala kaupalliseen käyttöön vuonna 2028, Kotola muistuttaa.

"STUKille pian lisää aineistoa"

STUK kertoi äskettäin Kalevalle saaneensa Fennovoimalta vasta pienen osan aineistosta Pyhäjoen ydinvoimalan turvallisuusarviota varten.

Tilanne ei juuri ole muuttunut viime joulukuun alusta, jolloin STUK arvioi saaneensa alle kymmenesosan tarvittavista dokumenteista. Fennovoima vahvistaa asian.

– Alkuvuonna on tosiaan aika vähän toimitettu virallisia materiaaleja STUKin hyväksyttäväksi. Epävirallisia keskusteluja on kyllä käyty erilaisista asioista, joita on esitelty STUKille, Kotola sanoo.

– Nyt on edistetty lähinnä isompia laitostason kysymyksiä ja niihin liittyviä turvallisuusasioita, jotka pyritään ratkaisemaan ensin. Parhaillaan työstämme laitostoimittajan kanssa aika merkittävääkin määrää dokumentaatiota toimitettavaksi STUKille.

Moni iso asia edelleen auki

Isoista asioista auki on edelleen myös se, kenestä tulee Pyhäjoen voimalan automaation päätoimittaja. Tärkeään tehtävään jo valittu brittiläinen Rolls-Royce sai yllättäen väistyä viime vuonna, kun venäläinen Rosatom lopetti neuvottelut ja aloitti uuden kilpailutuksen.

– Keskusteluja käydään ja kilpailutus on yhä kesken. Vielä ei voida kertoa, ketkä siinä ovat mukana, Kotola sanoo.

Myös voimalan reaktoripaineastian osien takominen Ukrainassa on viivästynyt. Vuosia kestävän urakan oli määrä päästä alkamaan viimeistään viime syksynä.

Fennovoiman mukaan paineastian valmistusmateriaali on jo saanut STUKin hyväksynnän.

– Tavoitteena on, että saamme toimitettua STUKille kaikki paineastian valmistuksen aloittamiseen tarvittavat asiakirjat kevääseen 2021 mennessä. Valmistus alkaa aikataulusuunnitelman mukaisesti vuonna 2021, Kotola sanoo.

Kotolan mukaan Fennovoiman tuore organisaatiouudistus on tuonut myönteistä virettä koko projektiin.

– Henkilöstö on pitänyt tehtyjä muutoksia ja niistä koituvia hyötyjä tärkeinä, myös laitostoimittajan puolella. Fennovoimassa työvoiman vaihtuvuus on pienentynyt merkittävästi alkuvuoden aikana.