Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Fen­no­voi­ma arvioi saa­van­sa ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­van vuonna 2019, vuotta aiempaa arviota myö­hem­min

Fennovoima arvioi saavansa ydinvoimalan rakentamisluvan vuonna 2019. Vielä helmikuussa yhtiö uskoi saavansa rakennusluvan vuoden 2018 aikana.

Fennovoiman suunnittelee ydinvoimalaitoksen rakentamista Pyhäjoen Hanhikivelle.
Fennovoiman suunnittelee ydinvoimalaitoksen rakentamista Pyhäjoen Hanhikivelle.
Kuva: Jukka Leinonen

Fennovoima arvioi saavansa ydinvoimalan rakentamisluvan vuonna 2019. Vielä helmikuussa yhtiö uskoi saavansa rakentamisluvan vuoden 2018 aikana.

Ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto, ja sen edellytyksenä on myönteinen turvallisuusarvio Säteilyturvakeskus STUKilta. Fennovoima toimittaa parhaillaan ydinvoimalaitoksen suunnitteluaineistoa arvioitavaksi STUKille.

Lännen Median helmikuussa julkaisemassa jutussa arvioitiin, että rakentamisluvan aikataulu venyy vuoden 2019 puolelle, koska ydinvoimayhtiö toimittaa lupa-aineistoja STUKille vielä vuoden 2018 alkupuolella.

Fennovoima ei lähde tässä vaiheessa arvioimaan rakentamisluvan lykkääntymisen mahdollista vaikutusta ydinvoimalalaitoksen valmistumiseen. Vielä ei ole tiedossa, missä vaiheessa vuotta 2019 mahdollinen rakennuslupa myönnetään.

– Sen jälkeen saamme venäläisten kanssa keskusteltua tarkemmin lisensointiaikataulun ja mitä se tarkoittaa kuukausissa. Sitten olemme valmiita arvioimaan loppuaikataulua, sanoo Fennovoiman projektijohtaja Minna Forsström.

Fennovoiman alkuperäisen suunnitelman mukaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikkö on kaupallisessa käytössä vuonna 2024.

Fennovoima jätti rakentamislupahakemuksensa valtioneuvostolle kesällä 2015. Hakemuksessa kuvataan yleisellä tasolla muun muassa valittu laitospaikka, laitostyyppi, tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät sekä Fennovoiman organisaatio.

Fennovoima tiedottaa antavansa tarkennetun arvion rakentamislupa-aineistojen aikataulusta, kun kokonaisaikataulu on analysoitu yhdessä laitostoimittajan kanssa.