Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

EVAn tut­ki­mus: kunnan työn­te­ki­jöi­den osuus kun­ta­po­li­tii­kas­sa yli­ko­ros­tu­nut

Suomalaisista 51 prosenttia katsoo, että kuntien päätöksentekoelimissä on liikaa kuntien omia työntekijöitä. Eri mieltä väitteen kanssa on 14 prosenttia. Asia ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn maalis-huhtikuussa tekemästä Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Tutkimukseen vastasi noin yli 2 000, 18–79-vuotiasta suomalaista.