Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit 2019: Miksi ää­nes­tää eu­ro­vaa­leis­sa? Tässä 10 hyvää syytä – Asioi­ta, jotka kos­ket­ta­vat suoraan sinua

Euroopan parlamentti päättää asioista, jotka koskettavat suoraan myös suomalaisia. Kokosimme listan syistä, miksi äänestäminen eurovaaleissa kannattaa.

EU:ssa päätetään suurista ja vähän pienemmistä asioista, jotka koskettavat suoraan sinua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kansalaisten tietosuoja tai vaikkapa kuluneella vaalikaudella paljon esillä olleet roaming- eli verkkovierailumaksujen kuriin laittaminen. Kuvituskuva. Euroopan parlamenttivaalit käydään toukokuun 26. päivä. Parlamentti työskentelee Belgian Brysselissä Ranskan Strasbourgissa (kuvassa).
EU:ssa päätetään suurista ja vähän pienemmistä asioista, jotka koskettavat suoraan sinua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kansalaisten tietosuoja tai vaikkapa kuluneella vaalikaudella paljon esillä olleet roaming- eli verkkovierailumaksujen kuriin laittaminen. Kuvituskuva.
EU:ssa päätetään suurista ja vähän pienemmistä asioista, jotka koskettavat suoraan sinua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kansalaisten tietosuoja tai vaikkapa kuluneella vaalikaudella paljon esillä olleet roaming- eli verkkovierailumaksujen kuriin laittaminen. Kuvituskuva.
Kuva: Marttiina Sairanen

Europarlamenttivaalit käydään 26. toukokuuta. Ennakkoäänestys alkoi jo keskiviikkona ja jatkuu 21. toukokuuta saakka.

Suomesta parlamenttiin valitaan 13 parlamentaarikkoa eli meppiä. Jos Brexit toteutuu, Suomi saa myöhemmin yhden meppipaikan lisää.

Vaalipiirejä on Suomessa yksi, jonka muodostaa koko maa. Eurovaalien ehdokaslistat löydät täältä.

Lue myös: Täältä voit katsoa Oulun ennakkoäänestyspaikat

Kevään eurobarometrin mukaan suomalaisten mielestä vaalien tärkeimpiä aiheita ovat ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristönsuojelu, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen.

Äänestysaktiivisuus eurovaaleissa on ollut matala. Suomessa se oli viimeksi 39,1 prosenttia. Äänestäminen kuitenkin kannattaa. Kokosimme kymmenen hyvää syytä käyttää äänioikeutta.

Tämän vuoksi kannattaa äänestää eurovaaleissa

1. EU-parlamentti on suorilla vaaleilla valittava kansanedustuslaitos ja lainsäädäntöelin. Kevään eurobarometrin mukaan 68 prosenttia suomalaisista uskoo, että heidän äänellään on vaikutusta EU:ssa. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä sinua eurooppalaisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä edustavat. EU:n lainsäädäntötyö vaikuttaa osittain myös kansallisiin lakeihin. Tehtyjen tutkimusten mukaan 11,8-17,8 prosenttia Suomen kansallisesta lainsäädännöstä on EU-peräistä. (Linkki vie eduskunnan sivuille.)

2. EU:ssa päätetään suurista ja vähän pienemmistä asioista, jotka koskettavat suoraan sinua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kansalaisten tietosuoja tai vaikkapa kuluneella vaalikaudella paljon esillä olleet roaming- eli verkkovierailumaksujen kuriin laittaminen ja kellojen siirtelyn talviajasta kesäaikaan lopettaminen. Entä miten vähennetään energiankulutusta? Miten ruoan turvallisuudesta huolehditaan? Näistäkin asioista parlamentissa päätetään. 

3. Maailmassa on paljon rajat ylittäviä ilmiöitä kuten ilmastonmuutos, muuttoliike tai terrorismi. Näihin haasteisiin vastaamiseen tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. EU on Suomelle väylä vaikuttaa globaaleihin asioihin. 

4. Lainsäädäntötyön lisäksi parlamentilla ja parlamentaarikoilla on muitakin rooleja. He ohjaavat poliittista agendaa, käyttävät budjettivaltaa ja arvioivat tarvetta uudistuksille.

5. Parlamentti on myös valvontaelin. Se arvioi Euroopan komission työtä ja seuraa lakien toimeenpanoa jäsenmaissa. Parlamentti valvoo EU:n kansainvälisten sopimusten neuvotteluja sekä EU:n toimielimiä.

Euroopan parlamenttivaalit käydään toukokuun 26. päivä. Parlamentti työskentelee Belgian Brysselissä Ranskan Strasbourgissa (kuvassa).
Euroopan parlamenttivaalit käydään toukokuun 26. päivä. Parlamentti työskentelee Belgian Brysselissä Ranskan Strasbourgissa (kuvassa).

6. EU on demokratian puolestapuhuja. Demokratia ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys. EU:n perussopimuksissa edellytetään, että unioni puolustaa demokratian periaatteita myös ulkoasioihin liittyvässä toiminnassaan. Äänestämällä sinäkin olet osa demokraattista vaikuttamista. 

7. EU on rauhan projekti ja perusoikeuksien puolestapuhuja. Perusoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus henkeen ja vapauteen, ajatuksenvapaus ja sananvapaus. Historian saatossa perusoikeuksia on ollut tarve määritellä joskus uusiksi. Esimerkiksi henkilötietojen suoja on tällainen asia. Kenen sinä haluaisit määrittelevän perusoikeuksia?

8. EU pyrkii tukemaan investointeja ja innovaatioita. Alkuvuodesta parlamentissa hyväksyttiin uusi EU-ohjelma, jolla halutaan edistää investointeja ja rahoituksen saatavuutta vuodesta 2021 vuoteen 2027. Tarkoitus on saada liikkeelle lähes 700 miljardin euron lisäinvestoinnit, jotka muun muassa edistäisivät kasvua ja työllisyyttä. Äänestämällä vaikutat siihen, kuka tällaisista ohjelmista ja niiden tavoitteista on päättämässä. (Linkki vie Euroopan parlamentin sivuille.)

9. Suorilla vaaleilla valitun parlamentin toimivalta on laajentunut, kun vuosien varrella perussopimuksia on muutettu. Silti äänestysaktiivisuus Euroopassa on laskenut vaali vaalilta. Vuoden 2014 vaaleissa suomalaisista äänioikeutetuista vain noin 39 prosenttia äänesti. Mitä pienempi äänestysprosentti on, sitä suurempi jokaisen äänen painoarvo on.

10. Vaaleissa on toista kertaa käytössä kärkiehdokasmenettely. Se antaa äänestäjille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaista. Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ovat nimenneet omat kärkiehdokkaansa, jotka ovat ehdolla komission johtoon. Vaalitulos vaikuttaa siihen, ketä komission puheenjohtajaksi vaalien jälkeen esitetään. Parlamentti on ilmoittanut, ettei se hyväksy komission puheenjohtajaksi muita kuin kärkiehdokkaita. Kärkiehdokasmenettelyyn ja ehdokkaisiin voit tutustua Euroopan parlamentin sivuilta.