Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Kolumni
Tilaajille

EU:n krii­sin­kes­tä­vyyt­tä on lu­ji­tet­ta­va omiin vah­vuuk­siin luot­taen – vain aidosti kil­pai­lu­ky­kyi­nen EU voi olla ta­lou­del­li­nen suur­val­ta

EU:n on pidettävä yllä YK:n yleismaailmallisia arvoja ja otettava niiden edistämisessä globaalia johtajuutta.

Suomen tavoitteena on vahva ja yhtenäinen EU, joka kykenee ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Koronakriisi on osoittanut tarpeen vahvistaa unionin kriisinkestävyyttä, resilienssiä. Samalla on alettu vaatia unionille strategista autonomiaa. Oikein ymmärrettynä se onkin tarpeen, mutta vinoutuessaan strateginen autonomia päätyy Eurooppa-linnoituksen rakenteluun. Kriisinkestävyyden ja strategisen autonomian on aidosti tuettava unionin ja meidän suomalaisten turvallisuutta. Otan tässä kolme näkökulmaa asiaan.

Ensinnäkin, EU on oikeusvaltioiden yhteisö, jonka yhtenäisyys perustuu yhteisille arvoille. Oikeusvaltioperiaate on kirjattu perussopimukseen, heti artiklaan 2. Demokratialle, ihmisoikeuksille ja laillisuusperiaatteelle rakentuva yhteiskunta- ja markkinatalousmalli on Euroopan valtioiden ja elämänmuodon perusta.