Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

EU haluaa nyt estää vuoden 2015 ta­pah­tu­mien tois­tu­mi­sen, mutta yhtä tärkeää on va­rau­tua siir­to­lais­pai­neen kasvuun tu­le­vai­suu­des­sa

Unionin sisäministerit linjasivat turvapaikka- ja siirtolaispolitiikkaa useita piiruja tiukempaan suuntaan. Siirtolaisuuden on pysyttävä vastaanottajien hallinnassa, mutta Euroopan on myös autettava haavoittuvassa asemassa olevia turvan etsijöitä.

Afganistanin ja Euroopan maantieteellinen turvaväli on taannut sen, ettei talebanien valtaannousun luoma kriisi ole ulottanut vaikutuksia eurooppalaiseen arkeen.

EU:n linja on nyt se, ettei näin pidä käydä myöhemminkään.