Mainos

Ettei yrit­tä­jän tekemä työ valuisi hukkaan – koko Poh­jois-Poh­jan­maan kattava omis­ta­jan­vaih­dos­pal­ve­lu aloit­taa vuoden vaih­tees­sa py­sy­vä­nä pe­rus­pal­ve­lu­na

Maakunnallinen, koko Pohjois-Pohjanmaan kattava omistajanvaihdospalvelu alkaa vuoden vaihteessa.

Paula Pihlajamaa korostaa, että yrityksen myynnissä täytyy antaa aikaa henkiselle puolelle. On tärkeää miettiä myös, mitä tekee yrityskaupan jälkeen, kun puhelin ei enää soikaan.
Paula Pihlajamaa korostaa, että yrityksen myynnissä täytyy antaa aikaa henkiselle puolelle. On tärkeää miettiä myös, mitä tekee yrityskaupan jälkeen, kun puhelin ei enää soikaan.
Kuva: Anna Tilvis

Kehityspäällikkö Paula Pihlajamaan kaksi vuotta luotsaamasta Restartup – Vaihtoehto yrittäjyydelle -hankkeesta tulee pysyvä peruspalvelu.

Hankkeen aikana on järjestetty 73 tilaisuutta, joihin on osallistunut noin 900 henkilöä. Yhteistyökumppaneita on ollut mukana lähes sata.

”Herättelytyö on ollut minun tärkein tehtäväni. Olen kulkenut puhumassa eri tilaisuuksissa, ettei omistajanvaihdosasiaa unohdeta”, Pihlajamaa toteaa.

”Yksi tärkeimmistä asioista omistajanvaihdoksessa on henkinen valmistautuminen ja se, että lähdetään ajoissa liikkeelle. Minulla on ollut 140 kontaktia ostajiin ja myyjiin. Olen etsinyt kohteita, kohtauttanut ja tehnyt yrittäjille alkukartoituksia.”

Lisäksi Pihlajamaan työnä on ollut selvittää, mitä asiantuntijoita tarvitaan ja mahdollisesti auttaa myyjää tekemään tarjouspyyntö asiantuntijan palvelusta. Hän on hoitanut ilmoituksia Yrityspörssiin ja ollut apuna, kun yrittäjä on halunnut hoitaa myyntiä nimettömänä.

”Minulla on tiedossa 16 tapausta, jotka ovat menneet loppuun asti. Lisäksi tiedän, että yritystoiminnan on lopettanut neljä. Kaksi vuotta on ylipäätänsä lyhyt aika omistajanvaihdokselle”, Pihlajamaa summaa. Hanketta on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Euroopan Unionin aluekehitysrahasto sekä alueen kunnat.

Asiantuntijoiden apua tarvitaan

Pihlajamaa on tyytyväinen, että omistajanvaihdostoimijoiden verkosto on saatu toimimaan hyvin. Monipuolinen verkosto koostuu sekä asiantuntijoista että kuntien edustajista ja yrityspalveluista. Yritysvälittäjät ovat myös mukana tiiviisti. Toimijoiden välinen kommunikaatio on haluttu toimivammaksi. Esimerkiksi taivalkoskelaiselle yritykselle saattaa löytyä ostaja Raahesta tai toisinpäin.

”On kyetty tekemään rajapintaa selvemmäksi. Esimerkiksi yhdistyksen palvelussa minä en tee syvempää arvonmääritystä tai verosuunnittelua, sitä tarjoavat meidän alueemme yrittäjät. Tämä on pitkäjänteistä työtä, jota kukaan ei tee yksin.”

Asiantuntijaverkoston tehtäviä ovat muun muassa arvonmääritys, verosuunnittelu, rahoituskonsultointi, yritysjärjestelyt, kiinteistöarviot ja sopimukset. ”Veroseuraamukset ovat yleisiä. On hyvä ottaa ympärille sellaisia asiantuntijoita, jotka tietävät asioista, ettei tule ikäviä yllätyksiä.”

Hankkeen aikana on muodostettu rahoitustiimi, jossa on mukana muun muassa pankkien edustajia, Finnvera, joukkorahoitustoimijoita, pääomasijoittajia ja ELY-keskus.

”Pyritään viemään kentälle viestiä rahoituksen monikanavaisuudesta. Se on tärkeä asia, koska moni omistajanvaihdos jää kiinni rahoituksesta. Vastavuoroisesti kentältä saatu palaute annetaan suoraan rahoituksen edustajille”, Pihlajanmaa sanoo.

Peruspalvelu on maksutonta

Pihlajamaa painottaa tiimityön ja yhteistyön merkitystä. Aktivoinnin tuloksena esimerkiksi alueelta tulevien ilmoitusten määrä Yrityspörssissä on noussut 52 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Omistajanvaihdosta miettivät tarvitsevat matalan kynnyksen palveluja, koska aihe on arka ja monivaiheinen. Tuleva omistajanvaihdospalvelu pysyy yrittäjille maksuttomana.

Palvelusta tulee laajasti maakunnallinen, kun Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueelta liittyy kuntia mukaan. ”Peruspalvelun lisäksi keskitytään maakunnallisten omistajanvaihdospalvelujen kehittämiseen, eri tilaisuuksien konseptoimiseen sekä verkoston edelleen koordinointiin ja vahvistamiseen”, Pihlajamaa toteaa.