Kolumni

Etätyössä tulee itse huolehtia työn rajaamisesta ja työstä palautumisesta


Nykypäivän työhön liitetään yhä useammin paikkariippumattomuus. Kyse on yleisimmin siitä, että ansiotyön tehtäviä tehdään myös kotona. Palkansaajista 40 prosenttia teki Tilastokeskuksen mukaan päätyönsä tehtäviä