Essee: Tunsin suurta kun­nioi­tus­ta lu­kies­sa­ni entisen tais­to­lai­sen kirjaa, sillä on vir­hei­den tun­nus­ta­mi­nen on in­hi­mil­li­ses­ti suurta

Lauri Hokkasen liki 500-sivuinen kirja ei jätä kiveä kiven päälle. Kukaan entinen taistolainen ei ole ollut yhtä rehellinen ja perusteellinen.

”Me julistimme ihmiskunnan edistyksen moottoriksi valtion, jonka harjoittama väkivalta ylittää ihmisen

käsityskyvyn mittapuut”, sanoo entinen taistolaisliikkeen toimitsija Lauri Hokkanen kirjassaan Kenen joukoissa seisoin – Taistolaiset ja valtioterrorin perintö.