Tilaajille

Essee: Suklaan tuo­tan­to ja maail­man­po­li­tiik­ka ker­to­vat samasta il­miös­tä, slii­pa­tun kuoren alla on kavala to­del­li­suus – "Joka päivä tie­tä­mät­tö­myy­te­ni vä­he­nee, ja sen myötä vähenee myös toivo"

Pauli Tapio on viime aikoina pohtinut kaakaon maailmanmarkkinoita ja Yhdysvaltojen maailmapolitiikkaa ja todennut, että tietämättömyys on tavalliselle ihmiselle tärkeä mielenrauhan tukipylväs.

Pauli Tapio on viime aikoina pohtinut kaakaon maailmanmarkkinoita ja Yhdysvaltojen maailmapolitiikkaa ja todennut, että tietämättömyys on tavalliselle ihmiselle tärkeä mielenrauhan tukipylväs. Suurta painetta se ei kuitenkaan kestä.

Noin seitsemänkymmentä prosenttia maailman kaakaosta kasvatetaan länsiafrikkalaisilla pientiloilla, yleensä varsin yksinkertaisin menetelmin. Sikäläisen viljelytoiminnan satoisuus on siis merkittävässä asemassa määritettäessä suklaan saatavuutta planeettamme marketeissa.

Suuri osa länsimaisen ihmisen turvallisuudentunteesta tuotetaan Yhdysvaltain presidentin asuttamassa Valkoisessa talossa. Sen kulloisenkin asukkaan aivoituksilla on siis merkittävä rooli mielenrauhamme raameja aseteltaessa.