Esperi Care kertoo teh­neen­sä isoja muu­tok­sia talven kohun jälkeen – hoi­ta­ja­lii­ton mukaan laatu van­hus­ten hoi­va­ko­deis­sa on pa­ran­tu­nut vain vi­ran­omais­ten huo­mau­tuk­ses­ta

Keskustelu vanhustenhoivasta poiki viranomaiselle yli 40 selvityspyyntöä kuolemista.

Valvira ohjaa vanhustenhuollon valvontaa aveissa. Kuvituskuva.
Valvira ohjaa vanhustenhuollon valvontaa aveissa. Kuvituskuva.
Kuva: Joel Maisalmi

Vanhustenhoivan kohussa ryvettyneen Esperi Caren aluejohtaja Pia Panhelainen kertoo yrityksen ryhtyneen sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran vaatimiin korjaustoimiin. Sähköpostissaan STT:lle Panhelainen ei kuitenkaan vastannut kysymykseen siitä, täyttävätkö yhtiön hoivakodit viranomaisten vaatimukset tällä hetkellä.

–  Olemme tehneet laajoja toimenpiteitä kaikilla Valviran edellyttämillä osa-alueilla, ja niiden toimeenpano jatkuu hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, Panhelainen kirjoittaa.

Valvira on määrännyt Esperi Caren poistamaan toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä. Keskiössä on ollut hoivakotien liian pieni henkilöstömäärä.

Esperi Caren mukaan henkilöstömäärää on kuluneiden kuukausien aikana pystytty nostamaan, ja viranomaiset ovat tarkastaneet jo 160 hoivakotia.

Hoivapalveluiden laatu nousi kiivaaseen julkiseen keskusteluun tammikuussa, kun viranomaiset määräsivät Esperi Caren hoitokodin toiminnan Kristiinankaupungissa keskeytettäväksi. Tapauksen jälkeen esiin nousi lukuisia eri toimijoiden hoivakoteja, joissa henkilökunnan riittämättömyys oli räikeästi vaarantanut hoivan laadun ja asukkaiden turvallisuuden.

Liitto: Esperi parantanut juoksuaan

Hoivakodeissa työskenteleviä lähi- ja perushoitajia edustavan ammattiliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo Esperi Caren "selvästi parantaneen juoksuaan". Muutoksia on tehty, ja henkilökunnalle on viestitty niistä aktiivisesti.

– Pitää muistaa, että heillä (Esperi Carella) on miekka pään päällä. Jos he eivät saa asioita kuntoon, he voivat menettää toimilupansa, Paavola toteaa.

Paavolan mukaan yleisesti ottaen hoivakotien resurssit on saatu kohdalleen siellä, missä aluehallintovirastot tai Valvira ovat tehneet määräyksiä. Muualla tilanne ei hänen mielestään ole korjaantumaan päin. Paavola pitää perussyynä ongelmiin yhtiöiden kiivasta kasvun tavoittelua laadun kustannuksella. Se ei hänen mielestään ole vähentynyt.

Toisen hoivajätin, Attendon, edustaja kuitenkin sanoo yrityksen hidastaneen uusien hoivakotien avaamistahtia, jotta olemassa olevien yksiköiden laatuun voitaisiin keskittyä. Viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi toteaa sähköpostissaan Attendon myös lisänneen hoito- ja tukipalveluhenkilöstöä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehyn järjestöasiantuntija Arja Tuomisoja on huolissaan siitä, palaavatko hoivayritykset entisiin toimintamalleihin hoivakohun laannuttua.

– Kun keväällä todellisuus räpsähti silmille, mitoitus parani työpaikoilla. Sitten hetken päästä tuli viestiä, ettei sitä enää olekaan. Kentällä tunnelma on nyt odottava, Tuomisoja kuvailee.

Myös Attendon toiminta hoivakodeissa on viranomaisten erityisen tarkastelun alla. Valviran ryhmäpäällikkö Eine Heikkisen mukaan selvitykset asiasta ovat saapuneet, ja ratkaisu pyritään tekemään kesälomien jälkeen. Esperi Carella on Suomessa 250 hoivakotia ja Attendolla vajaat 400.

Valviralle kymmeniä selvityspyyntöjä kuolemantapauksista

Kevään voimakas julkinen keskustelu toi Valviralle tulvan ilmoituksia vanhustenhoivan epäkohdista. Puolen vuoden aikana virastolle ilmoitettiin lähes 600 sosiaalihuollon asiaa, kun viime vuonna samaan aikaan kirjattiin noin 200 asiaa.

Valviran lakimies Reija Kauppi kertoo, että kuolemantapauksia hoivapalveluissa koskevia asioita on tullut virastossa vireille tämän vuoden aikana reilut 40 kappaletta. Vireille tullut asia tarkoittaa sitä, että kantelija haluaa Valviran selvittävän, liittyikö kuolemantapaukseen laiminlyönti tai hoitovirhe.

Ilmoitusten määrä on kasvanut voimakkaasti edellisvuosista, sillä Kaupin mukaan vuosina 2017–2019 kuolemantapausasioita on tullut vireille yhteensä noin 60.