Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Eron myön­tä­mi­nen Tita Rin­ne­vaa­ral­le oli laiton päätös

Oulun hallinto-oikeus on kumonnut Pyhäjärven viime helmikuisen päätöksen, jolla se myönsi kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaralle eron kaupunginjohtajan virasta.

Tita Rinnevaara.
Tita Rinnevaara.
Kuva: Liisa Lehto-Peippo

Oulun hallinto-oikeus on kumonnut Pyhäjärven viime helmikuisen päätöksen, jolla se myönsi kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaralle eron kaupunginjohtajan virasta 5. elokuuta 2012 alkaen. Samalla valtuusto valtuutti kaupunginhallituksen julistamaan kaupunginjohtajan viran auki.

Hallinto-oikeuden mielestä päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on muutenkin lain vastainen.

Hallinto-oikeuteen jätettiin neljä valitusta valtuuston päätöksestä. Valituksista yksi oli Tita Rinnevaaran.

Lain mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Oikeus totesi, että Rinnevaara on ollut virkavapaalla 5. elokuuta 2012 eli yli puoli vuotta ennen kuin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18. helmikuuta 2013 hänen kesäkuussa 2012 päivätyn irtisanomisilmoituksensa uudelleen käsiteltäväksi ja päättänyt esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää hänelle eron kaupunginjohtajan tehtävästä.

Kun irtisanoutuminen kaupunginhallituksen ja Rinnevaaran välisissä neuvotteluissa 6.6. 2012 sovittu muutettavaksi palkattomaksi virkavapaaksi, ja kun virkavapaa on myös  käytännössä toteutunut, voidaan oikeuden mielestä katsoa, ettei irtisanomisilmoitus ole ollut voimassa enää helmikuussa 2013.

Oikeuden mukaan sillä, ettei Rinnevaara ole nimenomaisesti peruuttanut irtisanoutumistaan eikä valtuusto ole voinut sitä aikanaan käsitellä, koska kaupunginhallitus ei ole vienyt asiaa valtuuston käsiteltäväksi, ei ajan kulumisen johdosta ja muutoinkaan mainituissa olosuhteissa ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä.

Valtuusto ei ole oikeuden mielestä ottaa irtisanoutumista koskevaa asiaa käsiteltäväkseen kesäkuussa 2012 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen pohjalta eikä ratkaista asiaa Rinnevaaraa kuulematta.