Kolumni
Tilaajille

Eri­ar­voi­suu­den tor­jun­ta on tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den tärkeä tehtävä

Hyvinvointialuevaalien keskeinen kysymys onkin palveluiden saatavuuden nopeuttaminen, erityisesti perusterveydenhuollossa.

Suomessa köyhä mies kuolee noin 10 vuotta rikasta aiemmin. Näin isot erot elinajanodotteessa kielivät yhteiskuntaamme edelleen vaivaavasta eriarvoisuudesta ja tarpeesta vähentää köyhyyttä. Elinajanodote-eron taustalla voivat vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltomme ongelmat.

Keskeinen sote-palveluihin liittyvä eriarvoisuus on hoidon saatavuudessa. Erityinen ongelma on perusterveydenhuollon jonot ja ruuhkat, jolloin terveyskeskukseen tai hammashoitoon on vaikea päästä. Tästä seuraa, että vaivat ja ongelmat ehtivät pahentua ennen avun saamista. Tai apu jätetään kokonaan hakematta.