Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Tilaajille

Ennen ai­ko­jaan Oulun pää­kir­jas­tos­sa lo­pe­tet­tu en­nak­ko­ää­nes­tys poiki ri­kos­il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le ja kan­te­lun edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le

Poliisi aloitti esitutkinnan nimikkeellä vaalituloksen vääristäminen. Yksi pääkirjastosta poistetuista äänestäjistä onnistui äänestämään ulkomailta käsin.

Oulun pääkirjaston ennakkoäänestyspaikalla rikottiin vaalilakia viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä, kun jonottajat poistettiin paikalta kello 20 vastoin vaaliohjeita. Nyt asiasta on kirjattu rikosilmoitus ja kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Virastovahtimestarin lyhyeen lopettama ennakkoäänestys sai aktiivisen äänestäjän löytämään uuden keinon. Hän lähetti äänensä kuriirin välityksellä Kööpenhaminasta.