Mainos

”En löydä mistään työn­te­ki­jää, mitä voisin tehdä?” – TE-toi­mis­to auttaa yrit­tä­jää työ­lu­piin liit­ty­vis­sä asiois­sa

TE-toimisto auttaa työnantajaa löytämään sopivia työntekijöitä. Tällä hetkellä Pohjois-Suomessa on pulaa esimerkiksi metalliteollisuuden osaajista ja betoniraudoittajista.

Raisa Kaisto ja Pirjo Juntunen auttavat yrittäjiä löytämään osaavaa työvoimaa. Tällä hetkellä Pohjois-Suomessa on pulaa esimerkiksi metalliteollisuuden osaajista ja betoniraudoittajista.
Raisa Kaisto ja Pirjo Juntunen auttavat yrittäjiä löytämään osaavaa työvoimaa. Tällä hetkellä Pohjois-Suomessa on pulaa esimerkiksi metalliteollisuuden osaajista ja betoniraudoittajista.

Moni suomalainen yrittäjä etsii ahkerasti työvoimaa, ja useista rekryilmoituksista huolimatta työhön ei löydy osaavaa tekijää kotimaasta.

TE-toimisto auttaa yrittäjää EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden työlupiin liittyvissä käytännön asioissa. TE-toimisto neuvoo päivittäin neuvontapuhelimessa ja sähköpostitse. Lisäksi TE-toimiston verkkosivuilla on saatavilla laajasti tietoa aiheesta.

”Voimme auttaa työnantajaa löytämään työntekijöitä kotimaasta ja EU/ETA-alueelta. Kannustan työnantajia ottamaan yhteyttä meihin. Teemme tiivistä sidosryhmä- ja työnantajayhteistyötä”, TE-toimiston asiantuntija Raisa Kaisto kertoo.

”Jos työntekijä on löytynyt ulkomailta, me voimme neuvoa mitä työntekijän oleskelulupaan vaaditaan. Oikein täytetty työlupahakemus nopeuttaa ja helpottaa prosessia huomattavasti.”

Saatavuusharkinta sisältyy päätösprosessiin

Ulkomaalaislain mukaan työnantajan täytyy rekrytoida työntekijä ensisijaisesti Suomen ja EU/ETA-alueen työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Saatavuusharkinta on osa työlupaprosessia.

”Silloin, kun työvoimaa ei löydy kotimaasta ja EU/ETA-alueelta, on perusteltavissa, että työvoima tulee EU:n ulkopuolelta”, Kaisto kiteyttää.

Tietyt ammattialat on vapautettu kokonaan saatavuusharkinnasta. Tällaisiin aloihin kuuluu esimerkiksi maatalouden tuotannolliset tehtävät sekä terveys- ja hyvinvointialat, joissa on jatkuva työvoimapula. Maataloudessa käytetään paljon EU:n ulkopuolelta tulevia kausityöntekijöitä.

Työlupaprosessi on kaksivaiheinen

Työntekijän oleskeluluvan hakemisen prosessi on kaksivaiheinen. Työntekijä jättää oleskelulupahakemuksen ja se siirtyy käsiteltäväksi TE-toimistoon. Kun TE-toimisto on tehnyt osapäätöksen, hakemus siirtyy Maahanmuuttovirastoon, joka tekee oleskelulupapäätöksen.

TE-toimisto tarkastelee osapäätöksessään yrityksen toimintaedellytysten lisäksi työsuhteen ehtoja ja työvoiman saatavuutta.

Vuonna 2020 koko Suomessa haettiin yli 14 000 työntekijän työperusteista oleskelulupapäätöstä. Pohjois-Pohjanmaalle hakemuksia tuli vajaa 450 kappaletta, joista 85 prosenttia sai myönteisen päätöksen. Eniten päätöksiä tehtiin Pohjois-Pohjanmaalle ukrainalaisille, venäläisille ja thaimaalaisille työntekijöille.

Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto teki vuonna 2020 yli 2 000 osapäätöstä viidelle ELY-alueelle Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Pandemia vaikeutti työntekijöiden liikkumista yli rajojen. Tänä vuonna osapäätöksiä on tehty heinäkuun loppuun mennessä 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Työntekijän oleskeluluvan kesto määräytyy työsuhteen mukaisesti. Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden ja jatkolupa neljän vuoden mittainen toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa.

”ELY:n alueellista työlupalinjausta päivitetään vuosittain. Myös työelämän muutokset näkyvät linjauksissa ja lainsäädännössä. Kehitämme prosesseja työelämän muuttuvien tarpeiden mukaan”, TE-toimiston palvelujohtaja Pirjo Juntunen kertoo.

Sähköinen asiointi nopeuttaa prosessia

Lupaprosessin kesto riippuu oleellisesti siitä, kuinka hyvin oleskelulupahakemus on valmisteltu. Jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset, TE-toimisto käsittelee sen nopealla aikataululla.

”Neuvonta- ja ohjauspalvelun, työnantajien ja viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla olemme saaneet hakemusten käsittelyaikoja lyhyemmiksi. Jos työnantajalla on epävarmuutta, onko hakemuksessa varmasti kaikki tarvittavat selvitykset, kannattaa ottaa yhteyttä etukäteen ja kysyä neuvoa. Jos jokin tiedoista puuttuu, käsittelyaika pitenee”, Kaisto sanoo.

”Aina kannattaa suosia sähköistä asiointia kaikessa, sillä se nopeuttaa prosessia huomattavasti.”

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
  • Työlupapalvelut ovat osa TE-toimistojen tehtävää
  • Vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa tehtiin yli 2 000 osapäätöstä Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen, Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle
  • Oleskeluluvan hakijat ja työnantajat asioivat Enter Finlandissa: enterfinland.fi

Työlupapalvelut: 0295 029 506 (klo 9–11)

Sähköposti: tyoluvat.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi