Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­ko­au­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Eläin­mu­seo­ta koskeva val­tuus­to­aloi­te kä­si­tel­tiin myö­häs­sä

Apulaisoikeuskansleri katsoo, että Oulun kaupunki ei käsitellyt Oulun eläinmuseota koskevaa valtuustoaloitetta ajoissa.

Apulaisoikeuskansleri katsoo, että Oulun kaupunki ei käsitellyt Oulun eläinmuseota koskevaa valtuustoaloitetta ajoissa. Eläinmuseoa koskeva valtuustoaloite tehtiin 3. huhtikuuta 2017, jolloin se olisi pitänyt käsitellä 3. heinäkuuta 2017 mennessä. Aloitetta käsiteltiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa vasta 23. elokuuta 2017.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupunki ei menetellyt siten hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Apulaisoikeuskansleri saattaa käsityksensä virheellisestä menettelystä kaupungin tietoon.

Kaupungin ja Oulun yliopiston menettelystä Oulun eläinmuseon julkisen osan lakkauttamisessa tehtiin kantelu oikeuskanslerille. Apulaisoikeuskansleri katsoo, että saadun selvituksen perusteella kaupunki ei ole muuten toiminut siten, mikä antaisi aihetta toimenpiteisiin.

Oulun yliopiston osalta ei ole ilmennyt oikeuskanslerin toimenpiteitä vaativia seikkoja. Apulaisoikeuskansleri antoi päätöksensä tiistaina.