Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta esittää Yli-Vii­ka­rin ir­ti­sa­no­mis­ta: "Luot­ta­mus ro­mah­ta­nut"

Helsinki
Kohu Tytti Yli-Viikarin ympärillä on vellonut viikkoja.
Kohu Tytti Yli-Viikarin ympärillä on vellonut viikkoja.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen sanoo, että eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt esittää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) virastaan hyllytetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomista.

– Kansliatoimikunnan mukaan luottamus Tytti Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana on kokonaisuutena arvioiden hänen toimintansa johdosta romahtanut. Näin ollen hänen ei ole mahdollista jatkaa tehtävässään, Vehviläinen sanoo tiedotustilaisuudessa kansliatoimikunnan kokouksen jälkeen.

Esitys tarvitsee vielä eduskunnan täysistunnon hyväksynnän. Lain mukaan eduskunta ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei syy ole erityisen painava.

Vehviläisen mukaan irtisanomisen perusteena olevat erityisen painavat syyt käyvät ilmi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnöstä.

– Tarkastusvaliokunta toteaa mietinnössään, että pääjohtaja on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta Valtiontalouden tarkastusviraston oman talouden asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen ja vahingoittanut viraston julkikuvaa, Vehviläinen sanoo.

Valiokunta katsoo Vehviläisen mukaan, että nykytilanne on vakava ja viraston työnteon edellytykset ovat heikentyneet ja pääjohtajan tehtävässä hyvän hallinnon periaatteet ovat jääneet monelta osin toteutumatta.

– Toiminta ei näytä ulospäin esimerkilliseltä, eikä tällaista toimintaa voida pitää asianmukaisena, Vehviläinen sanoo.

Tarkastusvaliokunnan mukaan painavin syy pääjohtajan toiminnan arvioinnille on ollut tarve palauttaa kansalaisten ja eduskunnan luottamus tarkastusviraston toimintaan.

Eduskunnassa yksittäinen kansanedustaja voi vielä tehdä kansliatoimikunnan esitykseen vastaehdotuksen. Jos se saisi kannatusta toiselta kansanedustajalta, äänestetään kahden eri ehdotuksen välillä.

Yli-Viikari: Juridisia edellytyksiä irtisanomiselle ei ole

VTV:n rahankäyttö ja tarkastustoiminta ovat olleet esillä mediassa viime kuukausina. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi virastaan hyllytetyn Yli-Viikarin edustuskuluihin.

Eduskunnan kansliatoimikunta kuuli Yli-Viikaria asiasta ennen juhannusta. Yli-Viikari sanoi tuolloin, ettei juridisia perusteita irtisanomiseen ole.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta linjasi toissa viikolla, että Yli-Viikarin toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta viraston toimintaan. Valiokunta kiinnitti huomiota muun muassa pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteellisuuteen ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin.

Lisäksi poliisi tutkii Yli-Viikarin toimia lentopisteisiin ja tämän tekemään työsopimukseen liittyen. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, joista häntä epäillään.