Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Edessä luo­pu­mi­sia ja yh­teis­käyt­töä

Seurakuntien kiinteistökysymykset puhututtivat

Oulu
Tyrnävän kirkon toisen vaiheen telinetyömaa viime toukokuussa.
Tyrnävän kirkon toisen vaiheen telinetyömaa viime toukokuussa.
Kuva: Teemu Isokääntä

Seurakuntien kiinteistökysymykset puhuttivat Oulun hiippakuntavaltuustoa, joka kokoontui iltakouluunsa etäyhteyksillä.

Seurakuntien toiminta tapahtuu pitkälti sen kiinteistöissä, kuten kirkoissa, seurakuntataloissa ja leirikeskuksissa. Kuitenkin tulevaisuuden haasteena on löytää tasapaino tilojen omistamisen ja taloudellisten realiteettien kanssa.

Iltakoulussa asiantuntija-alustuksen pitänyt Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Jaana Valjus nosti esiin Kirkon energia- ja ilmastostrategian, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Keinoja tähän ovat muun muassa öljylämmityksestä ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luopuminen ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

– Vähällä käytöllä olevista tiloista on syytä luopua ja tilojen yhteiskäytön lisäämistä on syytä pohtia, Valjus korostaa.

Askelmerkkejä tulevaisuuteen

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Jukka Paananen piti iltakoulua hyvänä tapana lisätä avointa keskustelukulttuuria tärkeän aiheen ympärillä.

– Yhteisen tahtotilan löytymiseen kiinteistöihin liittyvissä kysymyksissä pitää keskittyä. Kiinteistöiden vähentämisellä turvataan seurakuntien perustoimintaa, muistuttaa Paananen.

Paanasen mukaan yhteiskäytölliset tilat ovat tulevaisuutta.

– Osapuolina voivat olla kirkolliset järjestöt ja kunnat, jopa yhteiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat olla joissain tapauksissa perusteltuja, Paananen sanoo.

Piispa Jukka Keskitalon mukaan on tärkeää, että jokaisella Oulun hiippakunnan seurakunnalla olisi oma kiinteistöstrategia: kokonaiskuva kiinteistöjen tilasta ja linjaus, mitkä seurakunnan tilat säilytetään ja pyritään pitämään hyvässä kunnossa ja mistä kiinteistöistä voidaan luopua. Perinteistenkin kirkkotilojen käyttöä voidaan monipuolistaa ja siten lisätä käyttöastetta.

– Seurakuntien kirkot ovat melkein jokaisella paikkakunnalla arvokkainta rakennusperintöä. Toivon, että taloudellisista haasteista huolimatta ne kyetään jatkossakin pitämään hyvässä kunnossa todistuksena edellisten sukupolvien uskosta ja luottamuksesta.

Maallikkoja ja pappeja

Hiippakuntavaltuusto on 14 maallikosta ja 7 papista koostuva luottamuselin, jonka tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Hiippakuntavaltuusto hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Samoin se hyväksyy vuosittaisen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.

Muita hiippakuntavaltuuston tehtäviä on perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat sekä käsitellä sille tehdyt aloitteet.

Aloiteoikeus hiippakuntavaltuustossa on jäsenillä, tuomiokapitulilla, hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostoilla, yhteisillä kirkkoneuvostoilla sekä seurakuntaneuvostoilla.