Kolumni
Tilaajille

De­mo­kra­tia on syök­sy­nyt alas monissa maissa

"Pehmeä diktatuuri nojaa pieneen eliittikaaderiin. Se puolestaan käyttää monenlaista tekohurskautta apunaan", Tytti Isohookana-Asunmaa kirjoittaa.

Millaisessa kriisissä demokratia on? Tätä pohtii yksi aikamme parhaista toimittajista, yhdysvaltalainen Anne Applebaum juuri suomennetussa kirjassa Demokratian iltahämärä. Hän tuntee oman maansa demokratiakehityksen lisäksi oikeastaan koko Euroopan Venäjä mukaan lukien. Applebaumilla on laaja ystävien, poliitikkojen ja toimittajien verkosto. Hän havainnoi terävästi viime vuosien muutoksia ja oivaltavasti esittää pitäviä yleistyksiä. Vain harva toimittaja kykenee tähän.

Länsimainen demokratiakäsitys nojaa laillisuusperiaatteeseen, sananvapauteen, valtioelinten keskinäiseen tasapainoon. Irtaannuttuaan kommunismista Itä-Euroopan maat hyväksyivät sen, ja muutama kymmenen vuosi sitten olimme kaikki ”samalla puolella”. Kylmän sodan jälkeinen toiveikkuus veti puoleensa erityisesti nuoria, jotka eivät tähyilleet menneeseen vaan energisinä iloitsivat poliittisesta vapaudesta.