TOKION OLYMPIALAISET: Tokion päi­vä­kir­ja: Päi­vä­ret­ki ran­ni­kol­le Enos­hi­maan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Bio­teh­das ei ahmi Lapin vanhoja metsiä – tehdas luo ky­syn­tää pie­ni­lä­pi­mit­tai­sel­le puulle, jolloin jä­reäm­pää metsää ei enää tar­vit­se käyttää syöt­ti­nä

Kalevassa 20.3. Niina Lavian jutussa epäiltiin Lapin vanhoille metsille käyvän huonosti uuden biotehtaan myötä.

Päinvastoin, biotehdas pelastaa vanhat metsät! Biotehdas luo kysyntää pieniläpimittaiselle puulle, jolloin järeämpää metsää ei enää tarvitse käyttää syöttinä. Järeät metsät menevät kaupaksi suoraan sahoille ilman uutta tehdastakin.