Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Ba­ro­met­ri: Oulun vuok­ra­mark­ki­nat vakaat – tu­le­vai­suus jakaa vuok­ran­an­ta­jien mie­li­pi­tei­tä

Vuokranantaja-barometrissa eri kaupunkien vuokranantajat ovat arvioineet vuokranantajan näkökulmasta oman kaupunkinsa vuokramarkkinoiden nykytilaa sekä tulevaa kehitystä.

Oulussa vuokramarkkinoiden nykytilanne nähdään koko maan vakaimpana, mutta tulevaisuus jakaa mielipiteitä.
Oulussa vuokramarkkinoiden nykytilanne nähdään koko maan vakaimpana, mutta tulevaisuus jakaa mielipiteitä.
Kuva: Pekka Peura

Vuokranantaja-barometrissa eri kaupunkien vuokranantajat ovat arvioineet vuokranantajan näkökulmasta oman kaupunkinsa vuokramarkkinoiden nykytilaa sekä tulevaa kehitystä.

– Oulussa kehitys oli vastausten perusteella koko valtakunnan vakainta. Lähes 70 prosenttia Oulussa toimivista vuokranantajista olisi sillä kannalla, ettei loppukesän ja alkusyksyn tilanne ole eronnut aiemmista vuosista, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen kertoo.

Barometrissä tiedusteltiinkin myös kaupunkien vuokranantajilta, kuinka opiskelijat ovat olleet liikenteessä aiempiin vuosiin verrattuna.

– Kaikissa suurissa kaupungeissa vastaajien enemmistö katsoi, ettei opiskelijoiden käyttäytymisessä olisi tapahtunut muutoksia. Vastausten perusteella vähiten opiskelijoiden käyttäytyminen on muuttunut Oulussa, jossa lähes 80 prosenttia vuokranantajista ilmoitti, ettei ole havainnut opiskelijoiden vuokra-asuntojen hakemisessa muutoksia huonompaan tai parempaan.

Tulevaisuuden yliopiston sijainti tuo epävarmuutta

Vuokranantajilta kysyttiin myös näkemystä kaupungin kehityksestä kahden seuraavan vuoden aikana vuokranantajan näkökulmasta. Oulun kehityksestä saatiin yhteensä 146 kaupungissa toimivan vuokranantajan näkemykset.

Oulussa vuokranantajien vastaukset jakaantuivat kolmeen leiriin. Kolmannes vastaajista katsoi kehityksen olevan positiivista ja toinen kolmannes negatiivista. Kolmas kolmannes taas ei arvioinut tapahtuvan muutoksia.

– Oulussa vuokramarkkinoiden nykytilanne siis nähdään koko maan vakaimpana, mutta tulevaisuuden osalta vastaukset jakavat voimakkaasti mielipiteitä. Tulosta voi selittää osittain yliopiston tulevaisuuden sijaintipäätöksiin liittyvä epävarmuus. Lopullisempi päätös suuntaan tai toiseen toisi varmuutta ja rauhoittaisi markkinoita, Rokkanen arvio.