Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Avoin kirje Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sel­le eläin­mu­seos­ta: "E­läin­mu­seon säi­lyt­tä­mi­sel­lä on vahva kan­sa­lais­ten ja asian­tun­ti­joi­den tuki"

Eläinmuseon säilyttämisellä on vahva kansalaisten ja asiantuntijoiden tuki Suomessa ja ulkomailla. Adressiin säilyttämisen puolesta on kertynyt 3 484 nimeä 28 eri maasta.

3.10.2017 lähetimme Oulun yliopiston hallitukselle vetoomuksen uudesta päätöksestä Oulun yliopiston eläinmuseon säilyttämiseksi. Emme ole saaneet vastausta, vaikka hallitus on kokoontunut kahdesti.

Yliopiston on hyvän hallintotavan mukaisesti vastattava yhteydenottoihin viivytyksettä. Eläinmuseosaliin suunnitellaan ravintolaa, ja museo aiotaan sulkea marras-joulukuun vaihteessa. Asialla on kiire.

Kaupunginvaltuuston enemmistö tuki keväällä aloitteita, joissa kaupunki rahoittaisi toimintaa nykyisellä paikalla varta vasten eläinmuseoksi rakennetuissa tiloissa.

Tämä estettiin siten, että yliopiston edustajat asettivat valmisteluryhmän lähtökohdaksi eläinmuseon purkamisen. Kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtajakin suostui tähän, vastoin aloitteita. Tätä ei kerrottu luottamushenkilöillekään ennen elokuun loppua, jolloin sivistys- ja kulttuurijohtaja ja yliopiston hallintojohtaja julkaisivat tiedotteensa.

Virkamiesten ja yliopiston menettelyyn on oltu tyytymättömiä. Sivistys-ja kulttuurilautakunnassa 16.11. esittelijänä toimiva sivistys- ja kulttuurijohtaja ei ottanut asiaa käsittelyyn, koska asia ei muka ollut kiireellinen!

Eläinmuseon säilyttämisellä on vahva kansalaisten ja asiantuntijoiden tuki Suomessa ja ulkomailla. Adressiin säilyttämisen puolesta on kertynyt 3 484 nimeä 28 eri maasta.

Museon puolesta on julkaistu ainakin 20 kannanottoa. Lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa 26.4. eläinmuseon säilyttäminen oli eniten kannatusta saaneita esityksiä. Nuorten vaikuttajapäivät 17.10. ja nuorten osallisuusryhmien edustajat 10.11. ottivat kantaa eläinmuseon puolesta.

Yhtään museon purkua tai siirtoa kannattavaa kirjoitusta ei ole ilmestynyt. Demokraattisena yhteisönä Oulun kaupungin on otettava kansalaispalaute vakavasti. Uuden yliopistolain aikana myös Oulun yliopisto joutuu nojaamaan varainhankinnassaan yleisön tukeen.

Oulun yliopiston eläinmuseon säilyttäminen nykyisissä tiloissa on taloudellisesti paljon edullisempaa kuin tilapäinen muutto tai uuden rakentaminen.

Yliopisto on maksanut museotiloista Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle noin 12,6 euron neliöhintaa. Tästä koituvat vuodessa museosalin 884 neliömetrin tilalle noin 133 000, siivouksineen 150 000 euron kustannukset.

"Demokraattisena yhteisönä Oulun kaupungin on otettava kansalaispalaute vakavasti."

Ainolan tilapäisnäyttelyn vaatiman remontin hinnaksi on kaupunginhallitukselle esitetyssä aineistossa arvioitu1,3 miljoonaa ja vuosikustannuksiksi 200 000 euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma haluaa tuoda yliopistomuseot valtionavun piiriin. Museot on tarkoitus turvata lailla, ja valtio ottaa rahoitusvastuuta.

Yliopiston kannattaa ottaa vastaan kaupungin hyvän tahdon ilmaus ja taloudellinen tuki mieluummin kuin haitata Oulun kulttuuripääkaupunkihaaveita.

Eläinmuseoadressiliikkeen puolesta

Esa Aalto, Esa Borén, Sakari Hankonen, Kaarina Kailo, Ritva Kangasperko, Juha Markkola, Esteri Ohenoja, Antti Rönkä ja Risto Tornberg

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.