Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Pääkirjoitus
Tilaajille

Asuin­ym­pä­ris­tön viih­tyi­syys on kahden kauppa, jossa ra­ken­ta­jien unelmia ja vi­ran­omais­ten nä­ke­myk­siä ei aina voi so­vit­taa yhteen

Talonrakentajan toiveet törmäävät kunnissa usein ohjeisiin ja määräyksiin. Viranomaisten tehtäviin kuuluu huolehtia viihtyisien asuinympäristöjen synnystä ja säilymisestä. Linjanvedot eivät kuitenkaan saa olla kohtuuttomia.

Oulussa pintaan nousee aika ajoin kaupungin ja kaupunkilaisten välisiä kiistoja sopivasta rakentamisen tavasta. Ne koskevat erityisesti asuintalojen uudisrakentamista mutta myös vanhojen rakennusten laajennuksia.

Kaleva kertoi tapauksesta, jossa kaupunki ja rakentaja kiistelevät uudisrakennuksen katon väristä. Näkemysero osapuolten välillä on myös ulkoseinien pinnasta. Kiista on edennyt yhdyskuntalautakuntaan.