Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Asioi­den rie­pot­te­lu jul­ki­suu­des­sa ei Hai­luo­don mai­net­ta lisää

Hailuodon tapahtumat ovat olleet viime aikoina kovasti esillä, lähinnä negatiivisessa valossa. Tapahtumat saivat alkunsa edellisessä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kokouksessa oli keskusteltu työilmapiiriasioista ja työntekijöiden sairauspoissaoloista ja ennen kaikkea niiden vähenemisestä koituneista kustannussäästöistä sekä suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta.