Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Asian­mu­kai­nen kan­nan­hoi­dol­li­nen suden met­säs­tys tu­kah­dut­tai­si jo kär­jis­ty­neen ti­lan­teen

Susitilanne pahenee vuosi vuodelta, eikä asiaa vieläkään puida päättäjäelimissä asianmukaisesti. Maaseutualueilla, missä metsästys on tärkeä harrastus monille, on tämänhetkinen susitilanne noussut jo hyvinkin hälyttävälle tasolle. Monet metsästysseurat ovat päättyneet tilanteeseen, että metsästystä ei voida aloittaa lainkaan tai aloitusta on siirrettävä myöhäissyksylle, kunnes lumitilanne voi antaa tietoa susien liikkumisista alueella.

Valitettavasti susi voi liikkua hyvinkin nopeasti laajalti, joten turvallisesta metsästysharrastuksesta ei voida enää puhua. Suurin osa suurriistan metsästystä harrastavien joukossa ihmettelee, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Miten susi petoeläimenä on saanut erikoisaseman, jossa sitä suositaan kaikilla mahdollisilla keinoilla, jopa omilla poliisivoimilla.