Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Ark­ki­piis­pa: Eh­käi­sys­sä kuun­nel­ta­va van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­nai­sia

Arkkipiispa Kari Mäkinen toivoo ehkäisykeskusteluun suoruutta.

Arkkipiispa Kari Mäkinen ottaa kantaa vanhoillislestadiolaisten ehkäisyoppiin.
Arkkipiispa Kari Mäkinen ottaa kantaa vanhoillislestadiolaisten ehkäisyoppiin.
Kuva: Com.pic/Mauri Ratilainen

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen harjoittama ehkäisyoppi vaikuttaa arkkipiispa Kari Mäkisen mielestä jossain määrin verhotulta.

Hänen mukaansa olisi sitä parempi, mitä suoremmin siitä puhuttaisiin ja mitä selkeämmin siitä ilmaistaisiin kantoja.

Arkkipiispan mielestä ehkäisyasiassa olisi kuunneltava myös ja etenkin naisia, ei yksinomaan miesten tai esimerkiksi lääkärien näkemyksiä.

”Perheiden on voitava kuunnella omaa jaksamistaan. Uskonyhteisö voi tukea, mutta se ei saa ottaa itselleen ihmisten oikeutta vastata itse omasta elämästään ja sitä koskevista ratkaisuista.”

SRK: Ehkäisemättömyys on uskon kysymys

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen keskusjärjestö, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys otti vastikään kantaa ehkäisyyn julkaisemansa Päivämies-lehden pääkirjoituspaikalla.

”Ihmisoikeuksien näkökulmasta ehkäisemättömyys liittyy sekä oikeuteen elää että oikeuteen uskoa ja tunnustaa uskonsa. Kaikenlainen painostus on väärää puuttumista toisen yksityisyyteen”, SRK:n puheenjohtajan Olavi Voittosen ja pääsihteerin Tuomas Hännisen nimissä julkaistussa kannanotossa sanotaan.

”Ehkäisemättömyys on uskon kysymys ja uskon perusta on Raamatussa. Äidin ja lapsen elämä ovat lahjaa, ja niitä tulee kaikin keinoin suojella Jumalan pyhänä luomistyönä. Vakavan sairauden hoito voi joskus olla esteenä raskaaksi tulemiselle. Asiassa on hyvä kuunnella hoitavaa lääkäriä”, teksti jatkuu.

Lue Kalevan Sunnuntai-liitteesta lisää arkkipiispa Kari Mäkisen ajatuksia vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä.