Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Alue­vaa­lit ovat ih­mis­oi­keus­vaa­lit

Aluevaltuustojen päätäntävaltaan kuuluvat monet tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset: ovatko palvelut saatavilla vähemmistökielillä, onko perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille tukea, toteutuuko itsemääräämisoikeus vanhus- ja vammaispalveluissa ja miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet toteutuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Keinoja ihmisoikeusmyönteisemmän hyvinvointialueen edistämiseksi on monia. Ihmisoikeustavoitteiden tulee näkyä keskeisenä osana hyvinvointialuestrategiaa. Lisäksi tarvitaan kattava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma niin hyvinvointialueen asukkaille kuin henkilökunnallekin sekä lähi- ja perheväkivallan torjuntaohjelma. Strategia- ja ohjelmatyössä on tärkeää kuulla laajasti ihmisoikeus-, vammais- ja sateenkaarijärjestöjen näkökulmia.