Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Alueel­li­sia muut­to­voit­to­te­ki­jöi­tä esille laa­jal­la kun­tayh­teis­työl­lä – lä­hi­lii­ken­ne on yksi tärkeä mah­dol­li­suus

Pohjois-Suomessa on halu ja tarve edistää muuttovoittotekijöitä monipuolisella yhteistyöllä. Käytännössä se tarkoittaa alueen investointien esille nostamista, yritysten tunnettuuden parantamista, palvelujen, koulutustarjonnan, liikenteen ja viihtymisen kehittämistä asukkaiden ja elinkeinoelämän hyväksi.

Raahen kauppakamariosaston hallitus järjesti vuoden 2022 painopisteteemaansa muuttovoittotekijöiden vahvistaminen liittyvän sidosryhmätapaamisen 26.4. Limingan luontokeskuksessa. Kutsuimme keskusteluun kuntien ja kaupunkien johtoa ja kävimme antoisan keskustelun erilaisista mahdollisuuksista. Yhteistyön ja asioiden eteenpäin viemisen tahtotila on vahva.