valtiontuki
Lukijalta Mielipide Juho Korpi

Ikään­ty­nei­den kun­tou­tuk­seen tar­vi­taan valtion tuki – kuntien ta­lous­ti­lan­ne ei mah­dol­lis­ta riit­tä­vän laajoja kun­tou­tus­pal­ve­lui­ta ny­ky­ti­lan­tees­sa

03.06.2020 07:00 0
Tilaajille