Valtakunnanraja
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Useita luvattomia valtakunnan rajan ylittäjiä todettiin  Kuusamossa – keskieurooppalaiset opiskelijat käyttivät Google Maps -sovellusta

Useita lu­vat­to­mia val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jiä to­det­tiin Kuu­sa­mos­sa – kes­ki­eu­roop­pa­lai­set opis­ke­li­jat käyt­ti­vät Google Maps -so­vel­lus­ta

16:08 5