Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Vake
Ilmastorahasto ryhtyy edistämään vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota – ensisijaisena sijoituskohteena yritysvetoiset uuden teknologian hankkeet

Il­mas­to­ra­has­to ryhtyy edis­tä­mään vä­hä­hii­li­syyt­tä ja di­gi­ta­li­saa­tio­ta – en­si­si­jai­se­na si­joi­tus­koh­tee­na yri­tys­ve­toi­set uuden tek­no­lo­gian hank­keet

27.10.2020 11:46 3
SK: Juha Sipilän luoma valtion kehitysyhtiö Vake palkkasi isolla rahalla avukseen lobbaustoimiston säilyttääkseen olemassaolonsa – Ministeri Tuppurainen paheksuu toimintaa

SK: Juha Sipilän luoma valtion ke­hi­tys­yh­tiö Vake palk­ka­si isolla rahalla avuk­seen lob­baus­toi­mis­ton säi­lyt­tääk­seen ole­mas­sa­olon­sa – Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pa­hek­suu toi­min­taa

03.10.2020 16:54 9