Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Vake
Ilmastorahasto ryhtyy edistämään vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota – ensisijaisena sijoituskohteena yritysvetoiset uuden teknologian hankkeet

Il­mas­to­ra­has­to ryhtyy edis­tä­mään vä­hä­hii­li­syyt­tä ja di­gi­ta­li­saa­tio­ta – en­si­si­jai­se­na si­joi­tus­koh­tee­na yri­tys­ve­toi­set uuden tek­no­lo­gian hank­keet

27.10.2020 11:46 3
SK: Juha Sipilän luoma valtion kehitysyhtiö Vake palkkasi isolla rahalla avukseen lobbaustoimiston säilyttääkseen olemassaolonsa – Ministeri Tuppurainen paheksuu toimintaa

SK: Juha Sipilän luoma valtion ke­hi­tys­yh­tiö Vake palk­ka­si isolla rahalla avuk­seen lob­baus­toi­mis­ton säi­lyt­tääk­seen ole­mas­sa­olon­sa – Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pa­hek­suu toi­min­taa

03.10.2020 16:54 9