Uimavalvonta

Ui­ma­val­vo­jan työssä yh­dis­tyy vastuu, on­nis­tu­mi­set ja au­rin­gos­ta naut­ti­mi­nen – ''Pe­las­tus­teh­tä­viä vedestä tulee hyvin har­voin''

24.06.2020 19:00
Tilaajille

Nal­li­ka­ris­sa valvoo tänä kesänä päi­vit­täin 2 ui­ma­val­vo­jaa, Tuiran rantaan val­vo­jia ei tule ol­len­kaan – ''Toi­vom­me, että jo­kai­nen muistaa oman järjen käytön mer­ki­tyk­sen ran­nal­la ol­les­saan''

19.06.2020 06:00 6