Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tukipalvelut
Osa sopimuspalokuntalaisista jäi ilman palkkaa – Pohteen aluevaltuusto sai palkanmaksun ongelmista meriselityksen

Osa so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­sis­ta jäi ilman palkkaa – Pohteen alue­val­tuus­to sai pal­kan­mak­sun on­gel­mis­ta me­ri­se­li­tyk­sen

17.04.2023 17:23 20
Tilaajille
Pohde yhtenäistää kotihoidon ja tukipalveluiden asiakasmaksut, tällaiset hinnat ovat jatkossa – eniten kysyntää on päivätoiminnalle ja kotiin tuotavalle ruoalle

Pohde yh­te­näis­tää ko­ti­hoi­don ja tu­ki­pal­ve­lui­den asia­kas­mak­sut, täl­lai­set hinnat ovat jat­kos­sa – eniten ky­syn­tää on päi­vä­toi­min­nal­le ja kotiin tuo­ta­val­le ruoalle

06.04.2023 20:09 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­ki­las­sa tehty työ on nais­van­kien koh­dal­la hyvä alku – liian usein kun­tou­tus kui­ten­kin kat­keaa, kun tuo­mion­sa suo­rit­ta­nut astuu ulos

15.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Ateria- ja puhtauspalvelujen taustalla käy myllerrys –Vastuuvalmistelija Tanja Koski on kiertänyt viime aikoina kunnissa kertomassa miksi muutos on tarpeen

Ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen taus­tal­la käy myl­ler­rys –Vas­tuu­val­mis­te­li­ja Tanja Koski on kier­tä­nyt viime aikoina kun­nis­sa ker­to­mas­sa miksi muutos on tarpeen

07.05.2022 07:00 5
Tilaajille
OYSin seri-tukikeskus täytti kaksi vuotta – ensimmäisten vuosien aikana apua haki yli 130 seksuaaliväkivallan uhria

OYSin se­ri-tu­ki­kes­kus täytti kaksi vuotta – en­sim­mäis­ten vuosien aikana apua haki yli 130 sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uhria

16.02.2022 10:53