Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Suomen Diakoniaopisto
Lähihoitajaksi opiskellaan nyt työn ohessa: joustavin aikatauluin ja samalla tienaten – ”Varma työllistyminen ja merkityksellinen työ puhuttelevat hakijoita”
Mainos Suomen Diakoniaopisto

Lä­hi­hoi­ta­jak­si opis­kel­laan nyt työn ohessa: jous­ta­vin ai­ka­tau­luin ja samalla tie­na­ten – ”Varma työl­lis­ty­mi­nen ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ pu­hut­te­le­vat ha­ki­joi­ta”

06.04.2022 06:00