Raahen hyvinvointikuntayhtymä
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän viestintäpäälliköksi Siikajokilaakson päätoimittaja Juha Honkala

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män vies­tin­tä­pääl­li­kök­si Sii­ka­jo­ki­laak­son pää­toi­mit­ta­ja Juha Honkala

17.11.2020 13:25 0