Paikalliset yrittäjät
Lukijalta Mielipide Marjo Kolehmainen, Juha Väyrynen

Miksi pai­kal­li­nen ei pärjää? – kuntien oh­jeis­sa on hyvä var­mis­taa, että han­kin­to­ja te­ke­vil­lä on tar­vit­ta­vat keinot so­vel­taa lakia par­haim­man mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si

25.02.2021 15:30 1
Tilaajille
Lähiyrittäjät tutuiksi – moni haluaisi tukea oman alueen yrittäjyyttä
Pääkirjoitus

Lä­hi­yrit­tä­jät tu­tuik­si – moni ha­luai­si tukea oman alueen yrit­tä­jyyt­tä

22.02.2021 20:00 4
Tilaajille