Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Koronaviestintä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä, että ro­kous­mah­dol­li­suuk­sis­ta vies­ti­tään

12.10.2021 04:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­vies­tin­tää sel­kiy­tet­tä­vä – val­tio­val­lan tulisi pohtia mah­dol­li­suut­ta kan­sa­lai­sel­le suun­na­tun kes­ki­te­tyn, sel­ko­kie­li­sen ja ajan­koh­tai­sen si­vus­ton pe­rus­ta­mi­seen

03.03.2021 06:30
Tilaajille